Miljoninvesteringar i el- och vätgasstationer för lastbilar i Jönköpings län

Miljoninvesteringar i el- och vätgasstationer för lastbilar i Jönköpings län

Lastbilar på logistikområde
Foto: aleksandarlittlewolf on Freepik

Energimyndigheten beslutade nyligen vilka organisationer som får investeringsstöd för att bygga nya publika laddstationer för el och nya tankstationer för vätgas till lastbilar. Stödet ges genom satsningen Regionala elektrifieringspiloter för tunga transporter och ska påskynda energiomställningen av godstransporter i Sverige. I Jönköpings län är det många som får ta del av stödet.

- Det är glädjande att det nu etableras lastbilsladdare och tankstation för vätgas längs med E4:an. Det är ett lyft för länet att det etableras tankmöjligheter vid flera stora omlastningsterminaler och logistikområden i länets kommuner, säger Jesper Agrelius, Länsstyrelsen.

Energikontor Norra Småland, i samarbete med Länsstyrelsen, har genom projektet FASTR hjälpt aktörer i länet med kunskap och nulägesbilder för att kunna söka stödet.

- Flera organisationer vi varit i kontakt med har med vår hjälp kunnat söka och få investeringsstöd. Det visar att samverkan mellan regionala aktörer, kommuner och privata näringslivet ger effekt på lokal nivå. Dessa investeringar kommer att ge bra förutsättningar till våra godstransporter att tanka och ladda förnybart, säger John Marthinson, Energikontor Norra Småland.

 

Bakgrund till stödet

Regionala elektrifieringspiloter ska påskynda energiomställningen av godstransporter. Totalt ska 1,5 miljarder kronor fördelas till aktörer som vill gå samman för att bygga upp en regional infrastruktur med strategiskt placerade publika ladd- och tankstationer för el och vätgas. Totalt runt om i Sverige har Energimyndigheten hittills beviljat stöd till 139 laddstationer, 12 vätgastankstationer och en kombinerad ladd- och vätgastankstation. Stationerna förväntas vara färdiga år 2023.