Mycket att vara stolta över i Jönköpings län

Mycket att vara stolta över i Jönköpings län

Elbuss på laddning vid Asecs i Jönköping.
Elbuss på laddning vid Asecs i Jönköping.

När Länsstyrelsen i Gotlands län planerade för en studieresa på temat hållbara transporter, med representanter från kommun, region och näringsliv, såg de att Jönköpings län har många spännande satsningar och valde att lägga en dag av sin studieresa här hos oss. Det ser vi som ett fint betyg på att vi har mycket att vara stolta över.

Några av oss på Energikontor Norra Småland passade på att följa med på de stopp som gotlänningarna gjorde i Jönköping med omnejd.

Jönköpings cykelgarage mitt i centrum

Denna krispiga höstmorgon började i Jönköpings cykelgarage, som har funnits sen 2018. Projektet medfinansierades av Klimatklivet och är en av Jönköpings kommuns satsningar för att uppnå en säker och nära cykelparkering. Garaget ligger strategiskt bra i centrum nära stationen, så att de som pendlar lätt ska kunna parkera sin cykel säkert och sedan ta sig vidare med tåg, buss eller till fots.

Laddstation för elbuss vid Asecs

Nästa stopp gjorde vi på laddstationen för elbuss, som installerats av Jönköping Energi med stöd från Klimatklivet vid vid Asecs köpcentrum. Med höstsolen skinande från en klarblå himmel fick vi med kisande ögon se en buss som körde in till laddstationen. På tio minuter var den fulladdad och redo för en ny tur. Inom kort ska ytterligare tio 450 kW pantografladdare installeras till Jönköpings Länstrafiks centrala busslinjer.

Ny modern biogasanläggning i Hult

Företaget HZI Jönköping Biogas AB har etablerat länets största biogasanläggning med torrötning i Hult strax söder om Jönköping. Anläggningen driftsattes i somras. Till denna anläggning gick nästa stopp i gotlänningarnas studiebesök och efter att alla fått på sig varsin hjälm fick vi en rundtur på området.

Här behandlas lokalt avfall som förädlas till biogas och som sedan används som bränsle för stadstrafikbussar, sopbilar och privata fordon. Den flytande restprodukten blir ekologisk gödning för det lokala lantbruket och den fasta restprodukten används som jordförbättringsmedel. Biogödsel innehåller näringsämnen och kan därför ersätta konstgödsel. Näringen i matavfallet går alltså tillbaka till livsmedelsproduktion och kretsloppet sluts. Det gör hela systemet till en 100-procentig cirkulär ekonomi.

Anläggningen är den största Klimatklivet-satsningen för Jönköpings län. När den är färdig anses den vara södra Sveriges modernaste produktionsanläggning för biogas.

Tankstation för flytande biogas på Torsvik

Efter en god lunch på en restaurang på Torsviks industriområde styrde vi till sista stoppet vid Gasums tankstation för flytande biogas. Detta är en av Jönköpings två tankstationer där lastbilar kan tanka flytande, förnybar biogas för tunga och långväga transporter. Vi fick se hur chauffören tog på sig skyddshandskar och skyddsglasögon för att tanka sin lastbil. Fem minuter senare var lastbilen fulltankad och klar för en fortsatt resa.

Här vinkade vi av gotlänningarna, som fortsatte sin studieresa mot Göteborg. Vi på Energikontor Norra Småland åkte tillbaka till Jönköping - stolta över att förhoppningsvis ha kunnat inspirera Gotland till fler innovativa transportlösningar.