Ny gasmack invigd i Vetlanda

Ny gasmack invigd i Vetlanda

Invigning av tankstation för fordonsgas i Vetlanda 4 juni.
Foto: Vetlanda kommun

En ny tankstation för fordonsgas invigdes torsdagen den 4 juni i Vetlanda. Mycket bra och välkommet tycker naturligtvis vi, eftersom vi i projekt FASTR jobbar just för omställningen till fossilfria transporter.

FordonsGas Sverige AB, som äger tankstationen, är dessutom en av FASTRs medfinansiärer och har fått investeringsstöd via Klimatklivet.

- I länet har vi enats kring den gemensamma visionen "klimatsmart plusenergilän", som tydligt handlar om att de fossilfria valen ska vara de enkla valen, berättar Jesper Agrelius, som är klimat- och energiutvecklare på Länsstyrelsen i Jönköpings län och delprojektledare i FASTR.

- Att tanka förnybart i hela Jönköpings län ska vara en självklarhet, säger Jesper. Det är glädjande att tankstationen för biogas nu är på plats i Vetlanda – det bidrar starkt till att knyta ihop flera viktiga vägar och knyter dessutom ihop infrastrukturen med våra grannlän Kalmar och Kronoberg. Det känns extra kul att det statliga investeringsstödet Klimatklivet kan bidra positivt och stärka möjligheterna för fler att tanka förnybart i hela länet.