Ny studie om "Perspektiv på svenska förnybara drivmedel"

Ny studie om "Perspektiv på svenska förnybara drivmedel"

Ny studie om förnybara drivmedel

Produktionen av förnybara drivmedel i Sverige behöver öka kraftfullt. Det visar en ny studie som har genomförts av RISE.

Studien "Perspektiv på svenska förnybara drivmedel" ska underlätta för länsstyrelser och regioner att göra strategiska avvägningar i arbetet med att ta fram regionala infrastrukturplaner för förnybara drivmedel och el.

När resultatet presenterades av RISE, Research Institutes of Sweden, för medfinansiärerna i Stockholm i början av sommaren fanns representanter från vårt projekt FASTR med.

- Inget alternativ är bäst i alla lägen, eftersom förutsättningarna är olika inom olika geografiska områden, men alla fossilfria drivmedel behövs för att ersätta de fossila. Däremot kanske inte alla behövs överallt, säger Gunilla Nilsson, projektledare för FASTR.

Studien har genomförts av RISE och Region Jönköpings län har varit en av medfinansiärerna. Studien visar på många miljö- och samhällsnyttor med att öka produktionen av förnybara drivmedel i Sverige för att möta den ökande efterfrågan.

Till rapporten "Perspektiv på svenska förnybara drivmedel"(Extern länk)