Nytt elstöd till hushåll för slutet av 2022

Nytt elstöd till hushåll för slutet av 2022

Foto: Pixabay

Hushåll i hela Sverige omfattas av ett nytt elstöd för perioden november-december 2022.

Det nya stödet är ett tillägg till det stöd som redan är planerat att betalas ut i februari. Detta stöd gäller även norra Sverige och ska baseras på spotpriset för vintermånaderna november och december. Det nya stödet bygger på samma modell som det tidigare men kan eventuellt få ett tak för hur många kilowattimmar man kan få stöd för, samt nivåer som tar hänsyn till områden som förväntas ha haft högre elförbrukning på grund av kallare klimat.

Än finns inget datum för när det nya stödet ska betalas ut mer än att det väntas ske någon gång under våren.

Klart med stöd till elanvändare i södra Sverige (nyhet publicerad nov 2022)