Nytt från Hela RESAN

Nytt från Hela RESAN

Kunskaps- och workshopsdag om nudging och hållbara resval i Värnamo den 15 maj.
Kunskaps- och workshopsdag om nudging och hållbara resval i Värnamo den 15 maj. Foto: Energikontor Norra Småland

Kunskapsdagar med workshops och kartläggningar av resandet i fem organisationer är något av det som har gjorts inom vårt projekt Hela RESAN hittills i år.

Sedan årsskiftet har Hela RESAN anordnat tre kunskaps- och workshopsdagar; Hållbart resande på landsbygd, Jämställd transportplanering och nu senast Nudging och hållbara resval, där de medverkande fick lära sig mer om beteendedesign och hur det går att använda praktiskt. Intresset har varit stort och dagarna lärorika.

Under våren har även arbetet med avancerade resvaneanalyser, kartläggningar av resandet i fem organisationer, tagit plats. Med hjälp av statistik, uppföljning och handlingsplaner är målet att få en bild av nuläget och utifrån det minska utsläppen från tjänsteresor och arbetspendling.

Baserat på de behov och önskningar som finns i länets kommuner och inom Region Jönköpings län kommer fler specifika temadagar att anordnas. Tanken är att lyfta samverkan, byta erfarenheter och bidra till fördjupad kunskap. Utifrån innehållet på dessa dagar kommer också kampanjer riktade mot medarbetarna i kommuner och inom regionen att tas fram.