Nytt nätverk startat inom bygg- och fastighetssektorn

Nytt nätverk startat inom bygg- och fastighetssektorn

Den 13 september samlade Energikontor Norra Småland ett trettiotal aktörer från Jönköping läns bygg-och fastighetssektor för att tillsammans bilda ett nätverk. Foto: Sofia Hellström

Att kroka arm och hjälpas åt när man står inför gemensamma utmaningar är smart, och det var precis det som hände när nätverket Samverkan för klimatneutralt byggande tog avstamp.

Nätverket ska samla Jönköpings läns bygg- och fastighetssektor för att effektivare kunna jobba mot målet att vara klimatneutrala till senast år 2045. De trettiotal aktörer som var på plats när nätverket bildades bjöd på stort engagemang och en känsla av att detta har varit efterlängtat. Nätverket har blivit verklighet genom ett av Energikontor Norra Smålands projekt.


Projektledare Joel Runesson sa såhär om dagen:


"Ett sånt här nätverk med syfte att minska branschens klimatpåverkan kommer förhoppningsvis ge oss en kultur av att vi löser gemensamma utmaningar tillsammans för en snabbare omställning. Dagens träff visade vilket otroligt engagemang som finns hos länets aktörer".


Nyttan för dig som medlem med nätverket kommer vara stor. Du erbjuds bland annat studiebesök, workshops och seminarier samt tillfällen för erfarenhetsutbyte. Arbetet i nätverket kommer utgå ifrån fyra olika fokusområden: Projektering och beställarkrav, Materialval och byggproduktion, Förvaltning, drift och underhåll och Demontering och Återbruk. Redan under uppstartsdagen jobbade deltagarna med dessa för att hitta de prioriterade klimatåtgärder som kommer kunna ge störst effekt och snabba på sektorns omställning mest. Med hjälp av deltagarnas olika perspektiv, kunskaper och kompetenser är vi säkra på att vi kommer kunna ta stora kliv mot klimatneutralitet.


Nu fortsätter arbetet i nätverket genom den nytillträdda styrelsen och en LinkedIngrupp för att kunna dela omvärldsbevakning och goda exempel med varandra. De goda exempel som redan finns bland nätverkets medlemmar kommer kunna påverka och inspirera många andra att öka takten i sin omställning mot klimatneutralitet.


Tycker du att detta låter intressant? Det är inte försent att haka på, ta kontakt med projektledare Linda Gladh eller Joel Runesson.