Nytt projekt om energikrav i bygglagstiftningen

Nytt projekt om energikrav i bygglagstiftningen

Husbygge

Under sommaren har vi fått beviljat och startat upp ett nytt projekt. Projektet har det långa namnet ”Energikrav i bygglagstiftningen: Från teori till praktik hos bygglovsavdelningarna i Jönköpings län”, men vi väljer för enkelhetens skull att kalla det ENBYGG.

Projektet riktar sig, som namnet avslöjar, till just bygglovsavdelningar i kommunerna i Jönköpings län och syftet är att ge en kunskapshöjning inom energihushållningskapitlet i Boverkets byggregler (BBR). Inom loppet av några år har energihushållningskapitlet i BBR genomgått stora förändringar och då fler ändringar väntas krävs det att alla på bygglovsavdelningarna är på det klara med hur man tolkar energibalansberäkningen och hur olika parametrar påverkar resultatet.

Deltagarna i projektet kommer att träffas i en workshopserie ungefär fyra gånger och få ta del av intressanta föreläsare, pröva att göra energibalansberäkningar, skapa nätverk och lära sig mer om resfria möten genom projektet ”Projektkontor för digitala möten i offentlig sektor”, som drivs av Energikontoren Sverige.

Projektet finansieras helt och hållet av Energimyndigheten och kommer att pågå fram till den 30 oktober 2020. Projektledare är Jessica Stridh.