Ökad produktion och användning av biogas i länet

Ökad produktion och användning av biogas i länet

Den nationella biogassymbolen visar att fordonet går på just biogas.
Den nationella biogassymbolen visar att fordonet går på just biogas och kan med fördel användas av alla organisationer som vill gå från att vara klimathjältar till ambassadörer.

Biogasöverenskommelsen som undertecknades av alla kommuner i länet 2018 fortsätter att ge resultat. Det visar den årliga uppföljningen som gjordes på Kommunalt forum* i december.

Bakgrunden till biogasöverenskommelsen är ett utredningsuppdrag som Region Jönköpings län fick från Kommunalt forum 2017, ett uppdrag som handlade om att utreda olika samverkansformer för ökad produktion och användning av biogas och tankningsinfrastruktur i Jönköpings län.

Utredningsuppdraget ledde fram till åtta åtaganden för att främja både produktion och användning av biogas i länet, något som varje år följs upp av oss på Energikontor Norra Småland.

Fler tankstationer och gasdrivna fordon
Utvecklingen går framåt och det finns nu ytterligare två publika tankstationer för biogas. Majoriteten av länets kommuner har nu minst en publik tankstation och det finns nya utpekade platser i översiktsplanen i tre (av fyra) av de kommuner som idag inte har en publik tankstation. Totalt finns 14 publika tankstationer i länet och tre planerade med stöd från Klimatklivet (i Jönköping, Värnamo och Gislaved kommun).

Vi ser också fler gasdrivna fordon i regionens och kommunernas fordonsflottor. Region Jönköpings län, Jönköpings kommun och Sävsjö kommun har uppnått målet om 50 procent gasdrivna fordon inom fem år efter att en tankstation upprättats. Flera andra kommuner ökar också sin mängd gasdrivna fordon.

Ökad produktion och användning av biogas
Jönköpings län ökade sin produktion av biogas med 24 GWh från år 2020 och var därmed det län i Sverige som hade störst procentuell ökning (+41%) av biogasproduktion i hela Sverige under 2021. Endast Västra Götaland hade en större volymökning av biogasproduktion i GWh.

Användningen av biogas i länet ökar också. Jönköpings länstrafik har köpt in 53,5 GWh biogas under 2021, långt över målet de åtagit sig på 36 GWh. Vi ser också en ökad användning av fordonsgas inom regionen och länets kommuner.

Förutsättningar som banar väg för biogas
Biogasöverenskommelsen har genererat nya investeringar i biogas och visar att det är möjligt att kravställa för biogas i upphandlingar. Exempel på investeringar är framförallt Hitachi Zosen Inovas biogasproduktionsanläggning utanför Jönköping men också nya tankstationer. Det finns också åkerier som gjort stora investeringar i biogasdrivna lastbilar tack vare den allt mer utbyggda infrastrukturen.

* Kommunalt forum är den politiska mötesplatsen och kontaktytan mellan Region Jönköpings län och länets 13 kommuner.

Överenskommelse kring biogas i Jönköpings län (pdf-fil, 23 kB)