Plusenergiforum slår upp dörrarna

Plusenergiforum slår upp dörrarna

Logo PEF 17

Idag onsdag den 18 oktober är det dags för den andra upplagan av Plusenergiforum på Kulturhuset Spira i Jönköping. Det blir en heldag om förnybar energi, hållbarhet och energieffektivisering. Nästan 30 föredragshållare och 120 deltagare tar del av nyheter, forskning och goda exempel som hjälper länet att nå sina miljö- och klimatmål.

Plusenergiforum är är en unik, regional konferens i Jönköpings län som bjuder på högintressanta föredrag inom hållbart resande, hållbara transporter, hållbart byggande och renovering samt Energieffektiva företag. Fokus ligger på forskning och goda exempel för att nå länets energi- och klimatmål.

Läs hela programmet

Det första passet är gemensamt. Mikael Karlsson, filosofie doktor på KTH, redovisar forskningsresultat som visar att passivitet i klimatfrågan är dyrare än åtgärder och att det är samhällsekonomiskt motiverat att snabbt vidta kraftfulla klimatåtgärder, och att det blir dyrt att vänta.

Hållbart resande diskuterar bland annat trafikens människopåverkan, med Trafikverkets nationella samordnare för hälsa, Jarl Hammarqvist, som berättar hur vi och samhället påverkas av buller, trafikolyckor och luftföroreningar och hur vi kan räkna på det. Åsa Aretun, forskningschef på VTI, berättar vad vi egentligen vet om människors benägenhet att ändra beteende när det gäller det dagliga resandet.

Hållbara transporter tittar bland annat närmare på de tunga transporternas roll i omställningen, hur långt vi har kommit och vad som krävs på lång och kort sikt. Birgitta Härle från Sveriges åkeriföretag med flera deltar. Vi får också veta hur långt Sverige har kommit på vägen till fossiloberoende, genom Per Östborn, indikatorsansvarig på 2030-sekretariatet.

Energieffektiva företag tar oss på en intressant resa bland företag som gjort smarta, energisparande åtgärder, som i sin tur har haft stor positiv inverkan på bokslutens sista rad. Kopparbergs bryggeri ligger i framkant när det kommer till att effektivisera energianvändningen. Produktionschefen Fredrik Karlsson berättar om hur Kopparbergs gick till väga för att byta från fossil energi till bioenergi.

Hållbart byggande och renovering tittar bland annat på trähusbyggande. Per Carlborg, universitetslektor på Linköpings Universitet berättar om forskning som visar att det inte bara är miljömässigt hållbart att bygga i trä utan att det också påverkar hälsa och välbefinnande. Han presenterar också de senaste forskningsresultaten kring affärsmodeller som drivs av hållbarhet och välbefinnande.

Energikontor Norra Smålands rapport, Värdet av biogas – En samhällsekonomisk analys av biogasens nyttor, har kompletterats med värdet av energitrygghet. Totalt visar nu rapporten att den samhällsekonomiska nyttan med minskade växthusgasutsläpp, minskade utsläpp av partiklar, ökad tillgång till biogödsel och en ökad energitrygghet värderas till 170 miljoner kronor per år. Utöver detta tillkommer 276 helårssysselsättningar samt 416 miljoner kronor i ökad bruttoregionalprodukt.

Ladda ned rapporten

Läs hela programmet

Plusenergiforum arrangeras av Energikontor Norra Småland den 18 oktober på Kulturhuset Spira i Jönköping.

Mer information: Jonas Ekström, kommunikatör, 0727-21 05 29.