Premie ska ge fler miljölastbilar och eldrivna arbetsmaskiner

Premie ska ge fler miljölastbilar och eldrivna arbetsmaskiner

Lastbil med elsladd.
Foto: Energimyndigheten

Regeringen har beslutat om en ny klimatpremie i form av ett statligt stöd till vissa miljöfordon. Premien ska främja introduktionen av miljölastbilar och eldrivna arbetsmaskiner på marknaden och bidra till minskade växthusgasutsläpp.

Tunga lastbilar och arbetsmaskiner släpper tillsammans ut mer än sex miljoner ton koldioxid varje år och just nu kommersialiseras den nya tekniken som kan minska utsläppen. Regeringen beslutade i augusti om den förordning som sätter reglerna för den nya klimatpremien. Enligt förordningen får Energimyndigheten i uppdrag att betala ut premierna.

Premien ska betalas ut vid inköpstillfället till de företag, kommuner och regioner som köper in tunga lastbilar som drivs av el, gas eller bioetanol och större arbetsmaskiner som drivs på el. Förordningen trädde i kraft den 7 september och Energimyndigheten kan därmed nu betala ut premien.

Klimatpremien presenterades i regeringens budgetproposition för 2020, där 20 miljoner kronor tillfördes anslaget för klimatpremier till elbussar, miljölastbilar och eldrivna arbetsmaskiner.

Läs mer om premien hos Energimyndigheten(Extern länk)