Presentationer från Plusenergiforum 2017

Presentationer från Plusenergiforum 2017

Mikael Karlsson, 2050 AB och forskare på KTH, berättar om varför alla åtgärder är samhällsekonomiskt försvarbara och att passivitet i klimatfrågan är dyrare.
Mikael Karlsson, 2050 AB och forskare på KTH, berättar om varför alla åtgärder är samhällsekonomiskt försvarbara och att passivitet i klimatfrågan är dyrare. Foto: Jonas Ekström

Plusenergiforum 2017 hölls den 18 oktober. Presentationerna kommer att laddas upp vartefter vi får ok från föredragshållarna. Redan nu ligger några av dem uppe för nedladdning.