Pressmeddelande: Överenskommelse i länet möjliggör fördubblad efterfrågan på biogas

Pressmeddelande: Överenskommelse i länet möjliggör fördubblad efterfrågan på biogas

Buss som drivs med biogas.

Möjligheterna att använda biogas som drivmedel inom framtidens transportsektor i Jönköpings län är stora – det visar den utredning som Region Jönköpings län genomfört tillsammans med länets kommuner.

– Överenskommelsen mellan Region Jönköpings län och länets 13 kommuner innebär ett rejält kliv framåt i arbetet för en hållbar utveckling i länet och att nå uppsatta klimatmål och en fossilfri kollektivtrafik, säger regionråd Rune Backlund. Om den genomförs fullt ut får det stora, positiva konsekvenser för biogasmarknaden och de klimatpolitiska mål länet siktar mot.

Läs hela pressmeddelandet

 

Kontakt:

Rune Backlund, regionråd (C), ordförande i nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

070-279 61 57

Ann-Marie Nilsson (C), kommunstyrelsens ordförande, Jönköpings kommun

070-578 55 24

Stefan Gustafsson (KD), kommunstyrelsens ordförande, Sävsjö kommun

070-2462535

Niclas Palmgren (M), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande, Gislaved kommun

070-661 01 11

Carl-Johans Sjöberg, trafikdirektör, Jönköpings Länstrafik

070- 524 55 01

Carlos Pettersson, enhetschef, Energikontoret Norra Småland

072-554 58 41