Projekt ENBYGG höjer kunskapen om energikrav i bygglagstiftningen

Projekt ENBYGG höjer kunskapen om energikrav i bygglagstiftningen

Projekt ENBYGG uppmärksammades på Kulturhuset Spiras LED-pelare i samband med projektets andra workshop.
Projekt ENBYGG uppmärksammades på Kulturhuset Spiras LED-pelare i samband med projektets andra workshop.
Projekt ENBYGG uppmärksammades på Kulturhuset Spiras LED-pelare i samband med projektets andra workshop.Rundvandring efter att ha gått igenom energibalansberäkningen för Kulturhuset SPIRA.

I projekt ENBYGG – Energikrav i bygglagstiftningen, som pågår fram till den 30 oktober 2020, har vi nu haft den andra workshopen av fyra. När deltagarna träffades den 27 februari fick de veta mer om: Hur läser vi energibalansberäkningar och vilken indata ska vi vara extra vaksam på? Vilka är det vanligaste felen i en energibalansberäkning?

- Tänk att det vanligaste felet i en energibalansberäkning är att man har räknat på fel omslutande area för byggnaden. Det är en mycket enkel indata att kontrollera när ritningarna ligger på bordet, berättar Jessica Stridh, projektledare för ENBYGG. Vi fick under dagen också se exempel på hur tokigt det kan bli om man matar in fel siffror i beräkningsprogrammen för energibalansberäkningar. Upptäcks inte felet i tid kan det bli förödande för den som bygger och det värsta blir att byggnaden inte håller kravet i byggreglerna, vilket kan leda till fördyrande åtgärder.

Under dagen fick deltagarna gå igenom energibalansberäkningen för Kulturhuset SPIRA, där workshopen hölls, och de fick sedan även göra en rundvandring i denna fina byggnad, som för övrigt är ritat av den kände arkitekten Gert Wingårdh. Att göra en energibalansberäkning för en så stor byggnad kräver en hel del arbete och det blir antaganden i beräkningen som inte blir så precisa. Till exempel så kanske man inte riktigt vet hur mycket lokalen kommer vara i bruk eller att lokalen får en annan verksamhet än den som var tänkt från början och antagandena i beräkningen kan därför bli helt fel.

Även i så nya byggnader som SPIRA kan justeringar med styr- och reglerteknik och förbättringsarbeten göra att energianvändningen minskar. Det visade Nordomatic, som är ett företag som jobbar med fastighetsautomation med fokus på “smarta byggnader” och energieffektivisering i större fastigheter, i sin presentation. Energikostnaderna för SPIRA minskade med cirka 400.000 kronor efter att man hade gjort åtgärder på fjärrvärme-, el- och fjärrkylasystemen, bara två år från det att byggnaden var färdig.

I april kommer den tredje workshopen i projektet att hållas och det kommer då att bli en fördjupning i energibalansberäkningar och deltagarna kommer att få arbeta med checklistor som bygglovshandläggare, bygglovsinspektörer och energi- och klimatrådgivare kan använda i sitt dagliga arbete.

Läs mer om projekt ENBYGG - Energikrav i bygglagstiftningen