Projekt FASTR är nu igång

Projekt FASTR är nu igång

Projektledare Gunilla Nilsson beskriver olika drivmedel under FASTR:s kickoff i Jönköping den 9 april.
Projektledare Gunilla Nilsson beskriver olika drivmedel under FASTR:s kickoff i Jönköping den 9 april. Foto: Energikontor Norra Småland

Projekt FASTR - Snabbare omställning till fossilfria transporter i Jönköpings län har rullat i gång med full kraft under den första delen av 2019.

Den 9 april genomförde vi en välbesökt och givande kickoff i Jönköping, där ett 40-tal engagerade personer som representerade medfinansiärerna deltog. På kickoffen fick deltagarna en presentation av projektet, delta i en workshop samt möjlighet att nätverka och knyta viktiga kontakter med varandra.

- Under senvåren fortsätter vi att besöka projektets medfinansiärer, handlingsplanen tar nu form och den 18 juni har vi projektets första styrgruppsmöte, berättar projektledare Gunilla Nilsson. Vi har nu också börjat planera för en politikerdag till hösten och projektmedlemmarna har deltagit i flera konferenser och andra träffar där vi har knutit viktiga kontakter.