Rekommendationer som ger reell effekt för mer hållbar arbetspendling

Rekommendationer som ger reell effekt för mer hållbar arbetspendling

Projektledare Mattias Bodin håller möte om rekommendationerna för en av projektets deltagande organisationer.

Projektet ATTRACT lider mot sitt slut och vi börjar knyta ihop säcken. Just nu genom att besöka alla organisationer som deltagit i projektet för att presentera resultat, och ge dem våra bästa rekommendationer kring hållbar arbetspendling på just deras arbetsplats.

Projektledare Mattias Bodin säger såhär om mötesturnén:

”Känslan av engagemang känns i rummen när vi presenterar våra resultat och rekommendationer för åtaganden. Många höjer på ögonbrynen när vi berättar att arbetspendlingen med bil har halverats och att både kollektivtrafik samt cykel har dubblerats. Bara genom enkla prova-på-aktiviteter. Alla förslag kommer inte bli verklighet, men vi har goda förhoppningar om att tillräckligt många åtgärder kommer implementeras hos organisationerna för att ge en reell effekt för mer hållbar arbetspendling.”

Under mötena får organisationerna ta del av sitt resultat av de aktiviteter de testat genom projektet. Aktiviteterna har varit alltifrån att erbjuda förmånscyklar och prova-på-kort för kollektivtrafik till hälsoanalyser och samåkningsappar. Efter att ha tagit del av sitt resultat får organisationerna skräddarsydda rekommendationer på vilka åtgärder som skulle vara mest lönsamma för dem att fortsätta med. Utifrån kostnad, attraktivitet och miljönytta.

Som arbetsgivare har man stor chans att göra skillnad i klimatpåverkan genom att uppmuntra till hållbar arbetspendling. Det ger vinster för miljön och klimatet men ökar också attraktiviteten för dig som arbetsgivare. Medarbetarna uppskattar förmåner som dessa och det ökar chansen att de stannar och också rekommenderar organisationen till andra som söker jobb.

Nyfiken på att läsa mer om ATTRACT? Du hittar all information här.