Så söker du EU-projekt

Så söker du EU-projekt

Bootcamp 2020

Välkommen till Bootcamp H2020 2.0, träning i att söka EU-projekt. Här får du information om Horisont 2020 utifrån energi, transport och hälsa, aktuella utlysningar samt hur Agenda 2030 blir viktig i sammanhanget. Du får även senaste nytt om Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). Du kan också välja att delta i två olika kurser för att spetsa till din kompetens inom EU-finansieringens värld.

Program:

Pass 1, 9:00-12:00 (30 januari 2018)
Horisont 2020, Agenda 2030, ERUF 

- Information om aktuella utlysningar inom Horisont 2020
- Kopplingen till Agenda 2030
- Aktuellt ERUF
Föreläsare: Wille Kuha, Energikontoren Sverige och Anna Sickeldal, Region Jönköpings län, Annika Bergman, Jönköping University
Avgift: Pass 1 är kostnadsfritt, lunch ingår för dig som även går pass 2

Anmäl dig till pass 1 här!

Pass 2, 13:00-16:30 (30 januari 2018)
Ekonomi i ansökning och drift av EU-projekt

Kursen har som målsättning att skapa en ökad trygghet i att hantera ekonomiska frågor inom ramen för både ansökningar och själva projektdriften. Kursen tar upp grundläggande principer som rör både budgetering och redovisning av EU-projekt. 
- Vilka gemensamma principer gäller för alla EU-projekt?
- Vad är en godkänd kostnad, vilka metoder finns för att beräkna kostnader och hur vet jag om en kostnad kan rapporteras?
- Hur hanterar vi osäkerhet i rapportering, drift och arkivering i samband med EU-projekt?
Föreläsare: Peder Jadesjö och Daniel Wennerlund, Potential 12.
Avgift: 1 315kr ex moms/deltagare

Anmäl dig till pass 2 här!

Pass 3, 9:00-16:00 (31 januari 2018)
EU-PROJEKT 3.0
Kommuner och regioner förbättrar kontinuerligt sin användning av EU-projekt som ett verktyg i utvecklingsarbetet.
- Hur tar vi nästa steg för att använda EU-finansiering optimalt?
- Hur kan EU-projekt bli en del av den kommunala utvecklingsvardagen?
- Praktiska tips och metoder för att öka kvaliteten i EU-projektarbetet

Vi gör en resa från strategiska övervägningar till praktiska strukturer, allt för att skapa ett förbättrat klimat för att använda potentialen i tillgänglig EU-finansiering. Fokus för första delen av dagen kommer att vara på hur en organisation kan lyfta fram strategiska utmaningar och bemöta dessa med hjälp av EU-finansiering. Den andra delen av dagen fokuserar på hur arbetet bör struktureras för att omsätta relevanta projektidéer till bra ansökningar. Kursen har som målsättning att höja kvaliteten på arbetet med EU-projekt ytterligare en nivå. 
Föreläsare: Peder Jadesjö och Daniel Wennerlund, Potential 12.
Avgift: 1710kr ex moms/deltagare.

Anmäl dig till pass 3 här!

Datum: 30-31 januari 2018 fördelat på tre olika pass
Plats: Science Park, Jönköping, Gjuterigatan 9A
Målgrupp: Tjänstepersoner och förtroendevalda i offentlig sektor, näringslivet och högskola.
Anmälan: Anmälan görs senast 22 januari. Anmälan är bindande. Det är valfritt om man vill delta i ett, två eller alla tre pass. Eventuell avanmälan görs senast 22 januari. Avanmälan efter sista anmälningsdag eller utebliven närvaro trots anmälan debiteras.
Kontakt: Therese Silvander, projektledare Energikontor Norra Småland, 072-204 06 23
Chantal Coté, internationell strateg Jönköpings kommun, chantal.cote@jonkoping.se