Inbjudan: Samverkansmöte Kraftsamling Vindkraft 18 mars

Inbjudan: Samverkansmöte Kraftsamling Vindkraft 18 mars

Sex stycken vindkraftverk på ett fält.

Den 18 mars är det dags för projekt Kraftsamling Vindkraft i Jönköpings läns första samverkansmöte. Vi välkomnar dig som jobbar med eller på annat sätt berörs av vindkraftsfrågor inom din kommun, på Länsstyrelsen eller är politiker i Jönköpings län.

Målsättningen med detta tillfälle är att fortsätta samverkan i länet avseende fysisk planering och tillståndsprocessen för vindkraft. Du får som deltagare en översikt om hur tillståndsprocessen för vindkraft ser ut och information om översiktsplanens roll. Det kommer finnas mycket tid för diskussion och frågor.

Agenda

  • Tillståndsprocessen för vindkraft – en översikt
  • Översiktsplanens roll och vad den styr avseende vindkraftsetableringar
  • Diskussion om vad som behövs i ”min” roll för att skapa bästa förutsättningarna för en god vindkraftsprocess
  • Nationell strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad – innehåll och klassningar
  • Frågestund

Datum och tid: Torsdagen den 18 mars, kl. 13.00-15.30
(som senast)

Målgrupp: Miljöinspektörer, planarkitekter och andra berörda av vindkraftsfrågan på kommuner i Jönköpings län samt politiker i länet.

Plats: Digitalt via Zoom. Länk skickas ut inför mötet till de som anmäler sig.

Anmälan: Görs senast den 16 mars här(Extern länk)

Kontaktpersoner:
Johan Lundberg
Energikontor Norra Småland
E-post: johan.lundberg@rjl.se
Tel: 072-530 85 66

Annika Pers Gustafsson
Länsstyrelsen i Jönköpings län
E-post: annika.pers.gustafsson@lansstyrelsen.se
Tel: 010-223 64 26

Om projektet:
Syftet med projektet är att främja en hållbar utbyggnad av vindkraft genom att stärka förutsättningarna för fysisk planering av vindkraft samt verka för en tydlig, effektiv och transparent tillståndsprocess i länet.

Projektet pågår till december 2022 och kommer att innebära en mötesplats för miljöinspektörer och planarkitekter på kommunerna samt berörda hos Länsstyrelsen. Inom projektet anordnas möten där kommuner och politiker kan samverka, utbyta erfarenheter och goda exempel. Mötena kommer även att fyllas med kunskapshöjande inslag i form av föreläsningar och seminarium med aktuella vindkraftsfrågor i fokus.

Projektet leds av Energikontor Norra Småland och Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Läs mer om projekt Kraftsamling Vindkraft i Jönköpings län