Save the date: Kickoff för nytt vindkraftsprojekt 14 januari

Save the date: Kickoff för nytt vindkraftsprojekt 14 januari

Sex vindkraftverk på ett fält.

Jobbar du med vindkraftsfrågor inom din kommun eller är du politiker i Jönköpings län? Ta chansen och var med på kickoffen för länets nya projekt Kraftsamling Vindkraft. Boka datumet redan idag!

Var? Digitalt via Zoom

När? Torsdagen den 14 januari, kl. 09.00-11.30

  • Agendan innehåller bland annat:
  • Syfte och mål med projektet
  • Nationell vindkraftsstrategi och vad den innebär det för länet
  • Nuläge kring vindkraft i länet
  • Föreläsning om teknikutveckling och framtidens vindkraft
  • Dialog och diskussion: Nuläge, behov och önskemål inom målgruppen 

Målgrupp:
Miljöinspektörer, planarkitekter och andra berörda av vindkraftsfrågan på kommuner i Jönköpings län samt politiker i hela länet.

Om projektet:
Syftet med projektet är att främja en hållbar utbyggnad av vindkraft genom att stärka förutsättningarna för fysisk planering av vindkraft samt verka för en tydlig, effektiv och transparent tillståndsprocess i länet.

Projektet pågår till december 2022 och kommer att innebära en mötesplats för miljöinspektörer och planarkitekter på kommunerna samt berörda hos Länsstyrelsen. Projektet kommer att anordna möten där inspektörer och planarkitekter kan samverka, utbyta erfarenheter och goda exempel. Mötena kommer även att fyllas med kunskapshöjande inslag i form av föreläsningar och seminarium med aktuella vindkraftsfrågor i fokus.

Projektet leds av Energikontor Norra Småland och Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Sista anmälningsdag är 12 januari.

Inbjudan(pdf-fil 786 KB)

Anmäl dig(Extern länk)

Kontaktpersoner:
Johan Lundberg, Energikontor Norra Småland,
e-post: johan.lundberg@rjl.se
Annika Pers Gustafsson, Länsstyrelsen i Jönköpings län,
e-post: annika.pers.gustafsson@lansstyrelsen.se