En hållbar bygg- och fastighetsektor

En hållbar bygg- och fastighetsektor

Inbjudan: Seminarium i en hållbar bygg- och fastighetssektor

Mot ökad hållbarhet, minskade klimatutsläpp och fossilfrihet i bygg- och fastighetsbranschen. Utmaningar och möjligheter. 20 maj, Gummifabriken, Värnamo

Välkommen till en kostnadsfri branschdag för
Bygg- och fastighetsbranschen!
Informationscentrum för hållbart byggande genomför
under våren en turné i landet med ovanstående tema.
Ta chansen att vara med och ta del av det senaste
och bidra i diskussionerna kring de möjligheter och
utmaningar som du ser i din vardag!

Agenda
12.00 Lunch på Madame Brasserie, Gummifabriken Värnamo.
13.00
- Introduktion till eftermiddagen.
Mattias Törnell, Energikontor Norra Småland och Cinna Adanko, Campus Värnamo
- Vad är utmaningen inom hållbart byggande? Vart ska vi, och hur når vi dit?
Johan Nuder, Informationscentrum för hållbart byggande (www.ichb.se(Extern länk))
- Var står vi idag? Vilka goda exempel har vi, och vilka möjligheter har vi framåt?
Med inspiration från Färdplan för fossilfri konkurrenskraft Bygg- och anläggningssektorn.(pdf-dokument)
Ulla Janson, Skanska Hållbar Affärsutveckling
- Utmaningar och möjligheter kopplade till fossilfrihet och minskade klimatutsläpp sett från
materialsidan.
Louise Röström, Saint-Gobain Sweden AB
Paus. Fika/kaffe
Samtal, diskussioner och erfarenhetsutbyte. Utmaningar för oss? Hur tar vi nästa steg?
Moderator: Johan Nuder, Informationscentrum för hållbart byggande
16.00 Eftermiddagen avslutas.

Anmälan:
Anmälan senast 6 maj till Campus Värnamo via
https://krymp.nu/1u7(Extern länk) 
Om du har anmält dig och sedan inte deltar i
arrangemanget kostar det 250 kr, annars är det
gratis (inkl lunch och fika)

Ett arrangemang inom:
 

I samverkan med:

 

Välkomna!