Slutkonferens för ATTRACT

Slutkonferens för ATTRACT

I bilden står det ATTRACT slutkonferens följt av loggorna för Energikontoret, regionen och för EU.

Varmt välkommen på slutkonferens för projektet ATTRACT den 23 februari kl. 9-13:00.

Som arbetsgivare har man stor chans att göra skillnad i klimatpåverkan genom att uppmuntra till hållbar arbetspendling. Det ger vinster för miljön och klimatet men ökar också attraktiviteten för dig som arbetsgivare. Medarbetarna uppskattar förmåner som dessa och det ökar chansen att de stannar och också rekommenderar organisationen till andra som söker jobb.

Detta har projektet ATTRACT tagit fasta på. Med hjälp av ett gäng deltagande organisationer så har 1168 personer fått chansen att testa prova-på-aktiviteter för hållbar arbetspendling och hållbart arbetsliv. Det har varit test av elcyklar, samåkningsappar, hälsoanalyser och prova-på-kort för kollektivtrafik. Genom projektet har pendling med bil kunnat halveras och cykling och kollektivtrafik som arbetspendling har fördubblats. Deltagarna har skapat nya mer hållbara beteenden och 4 av 10 upplever sin arbetsgivare som mer attraktiv tack vare att de erbjudit förmåner.

Vill du veta mer? Varmt välkommen till slutkonferens för ATTRACT.  

Vi träffas på Stora Hotellet i Jönköping, vid behov finns
möjlighet att delta digitalt.

Förmiddagen kommer bjuda på resultat av projektet, workshop och goda exempel från deltagare. Avslutningsvis bjuder vi på lunch.

Program för dagen:
09:00 ATTRACT:s resultat
10:00 Fika
10:20 Goda exempel
11:00 Workshop

Anmäl dig här (Extern länk)

Nu endast möjligt att anmäla digitalt deltagande