Sök stöd från Klimatklivet!

Sök stöd från Klimatklivet!

En glödlampa med mynt i högar bakom
Foto: Pexels.com

Har du en idé om en investering som leder till minskade utsläpp av växthusgaser? Kräver idén finansiellt stöd för att kunna genomföras? Då kan du söka stöd från Klimatklivet.

Exempel på åtgärder som du kan söka stöd för:

  • Byta värmesystem från fossil till förnybar energikälla.
  • Ta tillvara restvärme.
  • Installera laddstationer för elbilar på publika platser.
  • Köpa fossilfria arbetsmaskiner.


De investeringar som beräknas ge störst minskning av växthusgaser per investerad krona är de som får stöd. Möjligt stöd skiljer sig åt beroende på sökande och typ av åtgärd, men brukar ligga mellan 30–65 procent av investeringskostnaden. Ansökningar med kort genomförandetid handläggs först, ditt projekt bör vara färdigt till den 30 juni 2024 för att kunna bli beviljad stöd. Detta beror på att det under 2024 finns mycket medel som ska betalas ut och att budgeten för Klimatklivet kommande år är mycket begränsad.


Klimatklivet är öppet för nya ansökningar under perioden 18–29 september, men redan nu kan du börja förbereda!

Du hittar mer information om vad din ansökan ska innehålla hos Länsstyrelsen i Jönköpings län. (Extern länk)


Behöver du hjälp och stöd? Tveka inte att ta kontakt med oss, vi hjälper dig gärna med din ansökan.