Stöd för att skapa investeringskoncept för genomförande av energiplaner

Stöd för att skapa investeringskoncept för genomförande av energiplaner

Ett högt hur med gul och vit fasad, med blommande träd i förgrunden. På bilden finns också EUCF logga.
Foto: Energikontor Syd

Kommuner har en nyckelroll i Sveriges energiomställning och en stor potential i att genomföra omfattande åtgärder för förnybar energi och energieffektivisering. Nu öppnar nästa utlysningsperiod från EUCF (European City Facility). Då är det som kommun eller grupp av kommuner möjligt att söka medel för att utveckla investeringskoncept för att kunna förverkliga sina energi- och klimatplaner.

Så här går det till

Kommuner och grupper av kommuner kan ansöka till EUCF om att få en klumpsumma på 60 000 euro som stöd för att utveckla ett investeringskoncept. Under ett call - en utlysningsperiod - på två månader, är det öppet att skicka in sin ansökan. Det kommer öppnas sammanlagt tre utlysningsperioder mellan år 2023 till 2027.


Vid varje utlysning ordnas ett webbinarium för svenska kommuner, med information om stödet man kan få och hur man gör för att söka det. 

Webbinarie 3 maj, kl. 9-10, anmäl dig här (Extern länk)

Webbinarie 24 maj, kl. 9-11, anmäl dig här (Extern länk)


Du kan prenumerera på ett Call alert från EUCF:s europeiska hemsida för att få information när ett call öppnar.

Anmäl dig för att prenumerera på Call alert här (Extern länk)

Varför ska vi utveckla ett investeringskoncept?

Ett fullt utvecklat investeringskoncept öppnar upp möjligheter att få tillgång till de stora europeiska investeringsprogrammen som kan användas för att kunna förverkliga satsningar för energiomställning. EUCF:s roll är att stärka kommuners strategiska arbete för att komma åt detta kapital.

Vad innehåller ett investeringskoncept?

Trots den stora potentialen som finns att mobilisera kapital för omställningen till ett fossilfritt och mer energieffektivt samhälle, finns det ofta utmaningar i ansökningsprocesserna. Generellt saknas ett robust, trovärdigt och tillräckligt utvecklat investeringskoncept för att kunna söka stora investeringsstöd.


Ett investeringskoncept ska bland annat innehålla:
• Genomlysning av potentiella åtgärder
• Beskrivning av aktörer som ska involveras
• En ekonomisk analys inkl. finansieringsbehov
• En implementeringsplan
Med hjälp av klumpsumman på 60 000 euro kan din kommun eller din kommungrupp arbeta fram ett fullständigt investeringskoncept.


Har du frågor eller vill veta mer om hur vi kan hjälpa till?

Kontakta Natalia Jones,
Projektledare Energikontor Norra Småland

natalia.jones@rjl.se

072-208 38 61