Succé för flytande biogas-projekt

Succé för flytande biogas-projekt

Under projektet Drive LBG har flytande biogas fått ett stort uppsving och projektet har skapat fina förutsättningar för att drivmedlet ska fortsätta öka i popularitet.

Inom det nationella biogasprojektet Drive LBG har totalt 192 fordon, 189 LBG-lastbilar och 3 LBG-bussar, tagits i drift. Samtidigt har mängden flytande biogas nästan tiodubblats och antalet tankstationer mer än tredubblats. Sist men inte minst så uppskattas den totala CO2-reduktionen genom de fordon som driftsatts via Drive LBG till minst 140 000 ton.

- Drive LBG har gett ett otroligt resultat sett till storleken på investeringen. Projektet kommer att leda till många positiva effekter nu och i framtiden. Bland annat nya investeringar i produktion av flytande biogas och nya fossilfria fordon vilket ökar Sveriges självförsörjning av drivmedel, höjer efterfrågan på fossilfria transporter och i slutändan kommer spara enorma mängder koldioxidutsläpp. Vilken succé!, säger John Marthinson, Energikontor Norra Småland.

Vi på Energikontor Norra Småland har varit involverade som arrangör av Biogas Roadshow, en efterfrågad aktivitet som genomfördes hösten 2021 i samarbete med de regionala biogasnätverken, Energikontoren, fordonstillverkare och tankstationsägare. Där fick åkerier möjlighet att provköra tunga lastbilar som drivs med flytande biogas och få konkret och praktisk information om driftekonomi, tankning, möjligheter till merkostnadsstöd med mera.

Varför projekt för flytande biogas?
Biogas är ett av de klimatsmartaste drivmedlen och är speciellt fördelaktigt för tunga transporter som är svåra att elektrifiera eftersom batterierna har svårt att klara långa distanser eller blir för tunga om de görs för stora. LBG, liquefied biogas, är biogas som kylts ner och övergått i flytande form för att den då tar mindre plats och blir dubbelt så energität. År 2017 var produktionen av flytande biogas blygsam i Sverige med huvudorsaken att ingen köper en lastbil som tankas med flytande fordonsgas om det inte finns tankställen, och ingen investerar i produktion eller tankstationer om det inte finns några lastbilar som kan tanka.

Kort om Drive LBG
År 2018 gav Regeringen Energimyndigheten i uppdrag att upprätta ett innovationskluster för flytande biogas och avsatte 200 Mkr för detta under tre år. Energigas Sverige fick värdskapet och drev klustret tillsammans med de regionala biogasnätverken som Energikontor Norra Småland är en del av. Syftet har varit att samla, demonstrera samt öka kunskapen, innovationskraften och utvecklingsmöjligheterna med hållbara lösningar för flytande biogas (LBG) på såväl nationell som internationell nivå.
Källa: Energigas.se