Tematräff om resfria möten i Eksjö 16 september

Tematräff om resfria möten i Eksjö 16 september

Videomöte
Med rätt teknik installerad i konferensrummet är det enkelt att hålla ett resfritt möte. Foto: Johan Werner Avby

Tema resfria möten är den första i en serie kunskapsdagar som Energikontor Norra Småland anordnar genom projektet Hela RESAN – hållbart resande i Jönköpings län.

Många har en önskan om att ta resfria möten ett steg längre för minskat koldioxidutsläpp, effektivare arbetsliv och minskade kostnader i era organisationer. Vår förhoppning är att den här tematräffen blir ett tillfälle att nätverka, dela erfarenheter och lära sig nya saker.

Träffen bjuder på inspiration, diskussion om utmaningar, visioner och vägar framåt för att avsluta med konkreta tips och förslag. Den vänder sig till digitaliseringsstrateger, IT-personal med ansvar för frågan, miljöstrateger, utbildningsansvariga inom verksamhetsutveckling (med fokus på resfria möten) och övriga med intresse för frågan.

Vi samkör tematräffen med regional kick-off för projektet REDI.

Program och anmälan(Extern länk)