Tillsammans för att klara energikrisen

Tillsammans för att klara energikrisen

Bilden visar symbolen för länskampanjen. Symbolen består av en rund  on/offknapp runt den finns texten Tillsammans sparar vi el för Jönköpings län.

Tillsammans ska vi hjälpa länet i energikrisen, nu startas en länsgemensam elsparkampanj.

I en tillsammans-anda har en kampanj tagits fram med syfte att stärka länet och uppmuntra till elbesparing. Kampanjen har tagits fram i samverkan mellan oss, Länsstyrelsen i Jönköpings län och Region Jönköpings län. Uppdraget att ta fram en länsgemensam kampanj kommer från möten mellan en mängd olika aktörer i Jönköpings län. De samlas för att hitta lösningar på hur länet kan stärkas för att klara energikrisen här och nu men också hitta nya lösningar för framtiden.

Tillsammans sparar vi el för Jönköpings län är budskapet. Kampanjens material och budskap sprids och produceras i en tillsammans-anda. Alla länets kommuner, en mängd branschorganisationer, Regionen och Länsstyrelsen deltar i spridning och produktion. Materialet delas med varandra och sprids prestigelöst för att länet ska ta sig igenom energikrisen så smärtfritt som möjligt.

Carlos Pettersson, verksamhetsledare på Energikontor Norra Småland, säger såhär:

”Genom kampanjen vill vi att länets invånare ska känna att deras sparade kilowattimme faktiskt gör skillnad i det stora. Vi har chans att påverka läget inte bara för oss själva utan faktiskt hela vägen ner till Ukraina. Att släcka lampan eller tänka till kring vilken tid på dygnet som du kör tvättmaskinen spelar roll, det motverkar risken för effektbrist och det påverkar elpriset.”

Kampanjen sprids mellan december och februari. Materialet består av filmer, symbol, texter och animationer.

 

Vill du vara med och sprida materialet?

Varmt välkommen att kontakta oss!