Träbyggnadsstrategi

Träbyggnadsstrategi

Trähus
I framtiden kan det finnas fler trähus i Jönköpings län.

Var med i arbetet för ökat byggande i trä! En arbetsgrupp inom klimatrådet har tagit fram ett förslag på trähusbyggnadsstrategi för Jönköpings län.

Energikontoret har deltagit i arbetsgruppen för trähusbyggande som bjuder in till seminariedag och workshop kring strategin. Du som är intresserad av att delta är välkommen till Träcentrum i Nässjö den 18 april kl 8:30-13:00.

Dagen avslutas med gemensam lunch.

Strategin är ute på remiss fram till maj.

Länk till inbjudan och anmälan; http://klimatradet.se/for-mer-tra-i-byggandet/(Extern länk)