Tranås kommun i topp i Cykelfrämjandets utmärkelse

Tranås kommun i topp i Cykelfrämjandets utmärkelse

Foto: Johan Werner Avby

Under den årliga cykelkonferensen som i år gick av stapeln i Värnamo utsåg Cykelfrämjandet Sveriges cykelfrämjarkommun. I topp i kategorin Små kommuner (mindre än 50 000 invånare) hamnade Tranås på en välförtjänt tredjeplats.

Tranås kommun är en av deltagarna i projektet ATTRACT som skapar möjligheter för innovativ arbetspendling för attraktiva arbetsgivare i Jönköpings län. Annsofie Sarenäs är miljöstrateg på Tranås kommun och kontaktperson för projektet, hon säger såhär om utmärkelsen:

”Tranås goda resultat beror främst på ökade investeringar och åtgärder inom infrastruktur, såsom nya cykelbanor, bättre cykelförutsättningar runt skolor och fler cykelparkeringar. Men bra kan bli bättre. Med målet att fördubbla antalet cykelresor till 2025 så behöver vi fortsätta satsningen på infrastruktur även kommande år. Vi behöver också lägga krut på information och påverkanssatsningar i syfte att locka fler invånare att cykla.”

Utmärkelsen bygger på Cykelfrämjandets årliga undersökning kommunvelometern, där mäter och poängsätter Cykelfrämjandet hur kommunerna arbetar med bland annat cykelinfrastruktur och cykelpolitik för att öka cyklingen.

Inom projektet ATTRACT har Tranås kommun jobbat med att bli en cykligare kommun och med att öka cykelpendling till arbetet. Utmärkelsen är ett fint betyg på att satsningen har gett resultat