Vi måste öka takten i klimatomställningen - tillsammans

Vi måste öka takten i klimatomställningen - tillsammans

Resfritt digitalt möte med tre deltagare runt ett konferensbord och tre deltagare på en digital skärm.
Resfria digitala möten är ett av flera sätt att minska växthusgasutsläppen i länet på. Men vi behöver även förändra våra resvanor och öka takten i omställningen till fossilfria drivmedel. Foto: Johan W. Avby

I en bilaga till Dagens Industri om Region Jönköpings län den 27 januari finns en artikel om oss och en del av vår verksamhet.

Bilagan, som är på 24 sidor, innehåller artiklar som visar exempel på den starka innovationskraft och samarbetsanda som finns i Jönköpings län.

Bakom bilagan står Region Jönköpings län, som vi på Energikontor Norra Småland är en del av, och den bjuder på intressant läsning om allt spännande som händer i Jönköpings län och om hur framtidsvisionen ser ut för länet.

Läs vår artikel nedan.

Hela bilagan (där vår artikel finns på sidan 17) kan du läsa här(pdf-fil).

 

Vi måste öka takten i klimatomställningen - tillsammans

Energikontor Norra Småland verkar för att öka takten till minskade växthusgasutsläpp. Genom projekt
som påverkar både beteendeförändringar och förnybara drivmedel strävar vi mot länets klimatmål.

Under de närmaste åren behövs snabba och omfattande åtgärder. Vi behöver byta drivmedel och vi måste göra
beteendeförändringar. Det behöver bli lättare och mer naturligt att välja gång, cykel och kollektivtrafik, samtidigt som det ska gå att köra och tanka klimatsmart i hela länet.

Jönköpings läns klimat- och energistrategi visar en gemensam inriktning för klimat- och energiarbetet i offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle i länet. Som plusenergilän ska vi dessutom bli självförsörjande på förnybar energi.

Hela RESAN, Energikontor Norra Smålands stora hållbart resandeprojekt som avslutades vid årsskiftet, har under tre år jobbat med beteenden och resvanor, bland annat genom resvaneanalyser hos både kommuner och företag.

– Som en del i omställningsarbetet behöver arbetsgivare inte bara tänka på tjänsteresor, utan även ta ansvar för hur deras medarbetare tar sig till och från jobbet, säger Mattias Bodin, projektledare. Resvaneanalyserna har uppmärksammat flera av projektets deltagande kommuner på vilken betydelse arbetspendling har på det totala utsläppet av koldioxid från persontrafik.

– Om arbetspendlingen räknas in i fem av de deltagande kommunernas växthusgasutsläpp så står arbetspendlingen för 84 procent och tjänsteresor för 16 procent, fortsätter han.

En annan del av Hela RESAN har handlat om resfria digitala möten och deltagarna har fått utbildning och stöd i att bli bättre på detta.

– Genom ökad kunskap ökar vi både tryggheten i att hålla i och delta på digitala möten samt kvalitén på dem, förklarar Mattias Bodin. Denna satsning visade ju sig ligga helt rätt i tiden, men även utan en pandemi bör vi alltid fråga oss vilken mötesform som är bäst. 

Jönköpings läns klimatmål är ambitiösa; 2030 ska växthusgasutsläppen från transportsektorn vara minst 75 procent lägre jämfört med 2010. Nationellt är nivån 70 procent. 

– Minskningen måste gå dubbelt så fort, säger Gunilla Nilsson, projektledare för Energikontor Norra Smålands projekt FASTR – Snabbare omställning till fossilfria transporter i Jönköpings län.

– Här är energi- och klimatrådgivarna som finns i varje kommun viktiga språkrör, berättar hon, eftersom de ger gratis och opartisk rådgivning. Därför har de fått utbildning i förnybara drivmedel genom projektet.

– Ett annat fokus i FASTR är jämlikhet, fortsätter Gunilla Nilsson. Det måste gå att köra förnybart även utanför tätorterna och här samverkar vi med liknande projekt i glesbygdsregioner. Det behövs många fler tank- och laddställen i länet med god tillgänglighet om vi ska ha ett jämlikt samhälle – det blir bättre för alla.

Både vätgas och biogas jobbas det med i länet och det finns stora möjligheter till ökad produktion av förnybar energi här, vilket är viktigt för den cirkulära ekonomin.

Med HZI Jönköping Biogas nya anläggning i Hult söder om Jönköping, rötningsanläggningen vid reningsverket i Jönköping och Bionds anläggning i Sävsjö finns nu tre produktionsanläggningar av biogas i länet. Dessutom återförs rötresten till kretsloppet i form av gödningsmedel.

– De ostkanter och morotsskal som du slänger i matavfallspåsen kan du köra bil på eller åka buss med om en månad – smart! säger Nils Lannefors, vd på HZI Jönköping
Biogas AB.

Unikt för Jönköpings län är den biogasöverenskommelse som träffades 2018 mellan kommunerna i länet och Region
Jönköpings län med mål avseende främjande av produktion och användande av biogas.

– Från 2021 kommer hälften av all stadstrafik i Jönköping att drivas av biogas, resten kommer att gå på el. Sedan sommaren 2020 körs hälften av all regionbusstrafik på biogas och den andra hälften på biobränslen som HVO och RME, berättar Erik Andersson, kollektivtrafikstrateg på Jönköpings Länstrafik. Extra glädjande är att vi sannolikt får regionalt producerad biogas till fordonen.

Det är alltså en hel del som händer i Jönköpings län på olika fronter, vilket är positivt. Men tillsammans behöver vi göra ännu mer – och göra det snabbare. Vad gör du och din organisation?