Vill du bli en attraktivare arbetsgivare?

Vill du bli en attraktivare arbetsgivare?

Tre personer i ett konferensrum som har ett resfritt, digitalt möte med tre andra personer på länk.
Genom att underlätta för de anställda att arbeta flexibelt kan du bli en attraktivare arbetsgivare. Vårt planerade projekt ATTRACT ger dig möjligheten att testa och utvärdera olika insatser. Foto: Johan Werner Avby

– Vi planerar nu ett nytt projekt som ska hjälpa företag att bli en mer attraktiv arbetsgivare, berättar Mattias Bodin som är projektledare på Energikontor Norra Småland. Planerad uppstart av projektet ATTRACT är redan i januari 2021, avslöjar han.

Projektet inriktar sig på hur du som arbetsgivare kan bli mer attraktiv både för den befintliga personalen men också för framtida rekryteringar genom att arbeta med hållbar arbetspendling och flexibelt arbetsliv.

Nio av länets tretton kommuner kommer att vara med i projektet tillsammans med stora aktörer som till exempel IKEA, Danish Crown och Jönköping Energi.

Test och utvärdering av insatser

 De arbetsgivare i Jönköpings län som väljs ut att delta i projektet kommer att få testa och utvärdera olika insatser inom hållbar arbetspendling och flexibelt arbetsliv, säger Mattias. Exempel på insatser är provåkarkort från Jönköpings länstrafik, samåkningsplattform och effektivt distansarbete. 

Bättre konkurrenskraft för din organisation

På lång sikt kommer projektets stöd och hjälp i frågorna att resultera i bättre konkurrenskraft hos ditt företag samtidigt som verksamhetens koldioxidutsläpp minskar. Projektet ger er en möjlighet att få ett försprång i frågor om hållbar arbetspendling och flexibelt arbetsliv  frågor som aktualiseras alltmer i samhället. Som företag kommer ni också att bli mer motståndskraftiga vid eventuella krissituationer genom att kunna erbjuda ett mer modernt och flexibelt arbetsliv.

Vad vinner ni på att vara med i projektet?

Det finns flera starka anledningar att medverka i projektet. Du kan öka er attraktivitet som arbetsgivare, testa lösningar till en bråkdel av kostnaden via finansiering från EU-medel, stärka ert varumärke, skapa en hållbar profil och få hjälp kring er kommunikation i frågan. Vidare erbjuder projektet fördjupad kunskap, kompetensutveckling, experthjälp och stöd samt en värdefull kunskaps- och nätverksplattform.

 Vi vägleder, guidar och visar på hur det går att få bättre resiliens och konkurrenskraft i en föränderlig värld genom nya arbetsformer. Vill ni sedan arbeta vidare med frågorna finns vi där som stöd med tydliga rekommendationer och riktlinjer, avslutar Mattias Bodin.

Ansök senast den 23 oktober om att vara med i projektet

Intresserad av att vara med? Kontakta Mattias Bodin som nås på mail mattias.bodin@rjl.se eller telefon 076-135 76 22. Senast den 23 oktober måste vi ha er anmälan.

Vill du veta mer?

Presentation av projektet ATTRACT(pdf-fil 430 KB)