Webbinarium om vätgas som drivmedel och energilager

Webbinarium om vätgas som drivmedel och energilager

Tankstation för vätgas.

Vill du skaffa dig mer kunskap inom området vätgas? Välkommen på ett kostnadsfritt webbinarium om vätgas som drivmedel och energilager den 7 oktober kl. 9-11.30.

Vätgas har fått ett rejält uppsving den senaste tiden. EU-kommissionen har nyligen tagit fram en vätgasstrategi för att uppnå ett klimatneutralt Europa och har pekat ut vätgas som en tillväxtmotor i följderna av Covid-19. I Sverige är en vätgasstrategi på gång och det sker flera satsningar på vätgas som drivmedel och som energilager i fastigheter redan idag.

Webbinariet vänder sig främst till fastighetsägare, kommuner, energibolag och Region Jönköpings län och kommer beröra vätgas som drivmedel, hur vätgas kan användas som energilager i fastigheter samt hur regelverket för brandfarlig gas ser ut. Talarna har mycket kompetens inom området och det finns gott om utrymme för att ställa frågor.

När? Onsdagen den 7 oktober, kl. 09.00 - 11.30

Innehåll


Vätgasens roll i energisystemet, idag och i framtiden

Björn Aronsson, Vätgas Sverige

 • Vätgasens roll i energisystemet
 • EU-strategi för vätgas. Sveriges kommande strategi för vätgas
 • Hur och hur mycket används vätgas som drivmedel och energilager idag? Vad vet vi om framtiden?


Vätgas som drivmedel, bränslecellsfordon, tankning av vätgas

Björn Aronsson, Vätgas Sverige

 • Bränslecellsfordon, hur funkar det? Vad finns på marknaden? Vilka fordonstillverkare satsar?
 • Var används vätgas bäst - tunga fordon eller personbilar?
 • Hur ser en tankstation ut? Med produktion av vätgas i anslutning och utan. Vilken utformning kommer tankstationerna i regel ha? Infrastruktur.
 • Hur tankas vätgas?


Regelverk för brandfarlig gas och risker med vätgas

Christer Sandqvist, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

 • Regelverk för brandfarlig gas
 • Risker och säkerhet avseende vätgas


Vätgas som energilager - teknik, lönsamhet, erfarenheter

Hans-Olof Nilsson, Nilsson Energy

 • Vätgas som energilager, hur funkar det?
 • Produktion, lagring, distribution
 • Vilka olika utformningar finns?
 • När är det möjligt och bra? Olika typer av fastigheter och verksamheter
 • Lönsamhet
 • Riskanalys och säkerhet vid planering och byggnation


Frågestund och diskussion


Mer information och anmälan
Anmäl dig genom att mejla Johan Lundberg, projektledare, på e-post johan.lundberg@rjl.se. Av honom får du sedan information om hur du deltar digitalt.

Välkommen!