Workshop biogas till tunga transporter 20 april

Workshop biogas till tunga transporter 20 april

Biogaslastbil på motorväg
Foto: Jonas Ekström/Energikontor Norra Småland

Vilka är förutsättningarna för ökad användning av komprimerad (CBG) och flytande (LBG) biogas för interurbana godstransporter på väg i Jönköpings län? Det vill VTI i samarbete med Energikontor Norra Småland få redo på, och bjuder därför in företrädare för gas- och energibolag, fordonsleverantörer, logistikföretag, speditörer, transportköpare samt logistikområden i Jönköpings län till seminarium och workshop.

Seminariet är en del av en lämplighets- och genomförbarhetsstudie där resultaten kommer att identifiera och bedöma förutsättningarna för att initiera demonstrationsprojekt samt projekt inom de regionala strukturfonderna.

Plats

Elite Stora Hotellet, Hotellplan 3, Jönköping
Anmälan: energikontoret@rjl.se
Workshopen är kostnadsfri. Kaffe och lunch ingår.

Program

9.30 Fika
Seminarium – Biogas till tunga fordon
10.00 Introduktion om dagen och projekten samt presentation
10.20 Om biogas (energikontoret)
10.30 (Prel.) Varför satsar vi på biogas? (Litra AS)
10.50 Gasfordon för tunga och lätta transporter
(Johan Améen, Scania)
11.10 Ett nordiskt system med tankstationer för flytande gas till tunga fordon (Gasum)
11.40 Klimatklivet – möjlighet till stöd till fordonsinvesteringar (Länsstyrelsen, Jesper Agrelius)
12.00 Lunch
Workshop – Förutsättningar för biogas till tunga fordon
13.00 Intro till Workshop - VTI
13.10 – 14.10 Gruppdiskussion 1
14.10 Redovisning av gruppdiskussion
14.30 Gruppdiskussion 2
15.30 Redovisning av gruppdiskussion
15.50 Avslutning

Seminariet och workshopen är ett samarbete mellan VTI, Energikontor Norra Småland och Region Jönköpings län.
Energikontoret är delarrangör inom ramen för projektet Kraftsamling Biogas II. Projektet syftar till att öka marknaden för biogas som fordonsbränsle i Jönköpings län.

Kontakt

Carlos Pettersson, Energikontor Norra Småland, 072–554 58 41
Yvonne Andersson-Sköld, VTI, 031–750 26 22