Workshop om affärsutveckling och klimat

Workshop om affärsutveckling och klimat

Illustration workshop

Var med och utforma länets åtgärder för hållbar affärsutveckling!

Välkommen till en digital workshop om affärsutveckling och klimat den 22 september kl. 9–12.

Näringslivet har en betydelsefull roll i omställningen till ett hållbart samhälle och vi har ett ökat fokus i länet på cirkulär ekonomi, lösningar för att hantera ett förändrat klimat och ökad spridning av kunskap samt erfarenheter som främjar hållbart och klimatsmart näringsliv.

Vad kan företag göra för att utveckla sin affärsnytta och stärka sin konkurrens och samtidigt bidra till länets vision och strategi om klimatsmart plusenergilän?

Bidra på workshopen med ditt och ditt företags kunnande och engagemang för att stärka din/er affärsidé, men också bidra till länets utveckling.

Målgruppen är små och medelstora företag i Jönköpings län.

Anmäl dig senast den 17 september. Begränsat antal platser.

Mer info och anmälan(Extern länk)