Energikontorets styrgrupp

Styrgruppen för Energikontor Norra Småland samlas minst två gånger per år. Styrgruppen ska delta i planering, följa verksamheten utifrån fastställda mål och vid behov initiera åtgärder.

Styrgruppens ledamöter

   
   
 

Karin Hermansson, Länsstyrelsen Jönköpings län

 

Nina von Krusenstierna, Business Gnosjöregion AB

   
   
 

Kenth Williamsson, Vaggeryds kommun