Om Energikontoret

Styrgrupp

Styrgruppen för Energikontor Norra Småland samlas minst två gånger per år. Styrgruppen ska delta i planering, följa verksamheten utifrån fastställda mål och vid behov initiera åtgärder.

Styrgruppens ledamöter

Leif Andersson (ordförande)
Regionpolitiker (C) i presidiet för nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö

Marcus Eskdahl
Regionpolitiker (S) i presidiet för nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö

Ingrid Wadskog
Vd, Tekniska Högskolan, Jönköping University

Carin Wallin
Kommunpolitiker (C), Tranås kommun

Emma Willaredt
Avdelningschef Miljö- och Samhällsbyggnadsavdelningen, Länsstyrelsen Jönköpings län

Kenth Williamsson
Kommunpolitiker (S), Vaggeryds kommun

Helena Zar Vallin
Vd, Handelskammaren i Jönköpings län

Per Allan Axén
Representant från nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö (M)