Medarbetare

Här är vi på Energikontor Norra Småland. Kontakta oss gärna! Vi besöker er gärna och berättar om vår verksamhet, våra projekt eller om ni behöver information kring de verksamhetsområden inom vilka vi verkar.

Carlos Pettersson, enhetschef

072-554 58 41

carlos.pettersson@rjl.se

Arbetar huvudsakligen med: Energikontoret, FASTR
 

Mattias Bodin, projektledare

036-10 59 19

mattias.bodin@rjl.se

Arbetar huvudsakligen med: Hela RESAN (anställd 50 % på energikontoret)

 

Ingela Gustafsson, projektledare

073-808 46 84

ingela.gustafsson@rjl.se

Arbetar huvudsakligen med: Regionala noder för energikartläggningsstöd, Hållbart byggande och renovering

 

Cecilia Jönsson, ekonom

072-226 52 95

cecilia.jonsson@rjl.se

Arbetar huvudsakligen med: Projektekonomi

 

Karin Kjällbring, kommunikatör

0730-94 96 13

karin.kjallbring@rjl.se

Arbetar huvudsakligen med: Energikontoret och FASTR

Ulrika Lahti, projektledare

070-345 16 26

ulrika.lahti@rjl.se

Arbetar huvudsakligen med: Energikontoret - administration för samtliga projekt, FASTR

Johan Lundberg, projektledare

072-530 85 66

johan.lundberg@rjl.se

Arbetar huvudsakligen med: EEnet - Energieffektiviseringsnätverk, Regionala noder för energikartläggningsstöd

 

Gunilla Nilsson, projektledare

073-052 02 27

gunilla.nilsson@rjl.se

Arbetar huvudsakligen med: FASTR

 

Åsa Nylander, kommunikatör

072-721 05 29

asa.nylander@rjl.se

Arbetar huvudsakligen med: Hela RESAN

Lydia Olofsgård, teamledare

076-145 29 02

lydia.olofsgard@rjl.se

Arbetar huvudsakligen med: Energikontoret, Hela RESAN

 

Hanna Olovsson, projektledare

076-794 69 76

hanna.olovsson@rjl.se

Arbetar huvudsakligen med: Hela RESAN

Therese Silvander, projektledare

072-204 06 23

therese.silvander@rjl.se

Arbetar huvudsakligen med: Energikontoret, Hela RESAN, GoMate, nationell samordning fossilfria transporter för Energikontoren Sverige. Projektägare REDI resfria digitala möten i offentlig sektor, lokalt och regionalt.

 

Jessica Strid, projektledare

072-554 62 08

jessica.strid@rjl.se

Arbetar huvudsakligen med: Samordning kommunernas energi- och klimatrådgivning (RUL), Hållbart byggande och renovering

 

Oskar Sundholm, assistent

oskar.sundholm@rjl.se

Arbetar huvudsakligen med: FASTR (25 %)

Erhan Tershani, kommunikatör

076-144 73 39

erhan.tershani@rjl.se

Arbetar huvudsakligen med: Hela RESAN & REDI