Om Energikontoret

Medarbetare

Här är vi på Energikontor Norra Småland. Vi kommer gärna ut till er och berättar om vår verksamhet, om våra satsningar och om hur vi kan hjälpa och stötta er .

Porträtt Carlos Pettersson.

Carlos Pettersson
Enhetschef

072-554 58 41

carlos.pettersson@rjl.se

Arbetar huvudsakligen med:
Energikontoret
Porträttbild på Mattias Bodin

Mattias Bodin
Projektledare

076-135 76 22

mattias.bodin@rjl.se

Arbetar huvudsakligen med:
Hållbart resande och transporter

Porträtt av Linda Gladh.

Linda Gladh
Projektledare

076-144 73 39

linda.gladh@rjl.se

Arbetar huvudsakligen med:
Hållbart byggande och renovering
Cirkulära och resurseffektiva företag

 Porträtt Ingela Gustafsson.

Ingela Gustafsson
Projektledare

073-808 46 84

ingela.gustafsson@rjl.se

Arbetar huvudsakligen med:
Hållbart byggande och renovering
Cirkulära och resurseffektiva företag

Porträttbild på Cecilia Jönsson

Cecilia Jönsson
Ekonom

072-226 52 95

cecilia.jonsson@rjl.se

Arbetar huvudsakligen med:
Ekonomi inom projekten

Porträtt av John Marthinson.

John Marthinson
Projektledare

073-052 02 27

john.marthinson@rjl.se

Arbetar huvudsakligen med:
Hållbart resande och transporter
Hållbart byggande och renovering

 Porträtt Åsa Nylander.

Åsa Nylander
Kommunikatör

072-721 05 29

asa.nylander@rjl.se

Arbetar huvudsakligen med:
Energikontoret
Hållbart resande och transporter

Porträttbild på Lydia Olofsgård

Lydia Olofsgård
Teamledare

076-145 29 02

lydia.olofsgard@rjl.se

Arbetar huvudsakligen med: Energikontoret
Hållbart resande och transporter

 Porträtt Joel Runesson.

Joel Runesson
Projektledare

072-177 26 30

joel.runesson@rjl.se

Arbetar huvudsakligen med:
Hållbart byggande och renovering
Cirkulära och resurseffektiva företag

Porträtt Oskar Sundholm.

Oskar Sundholm
Projektledare

072-242 44 79

oskar.sundholm@rjl.se

Arbetar huvudsakligen med:
Hållbart resande och transporter
Samordning energi- och klimatrådgivarna

 

Sofia Hellström
Kommunikatör

072-209 76 79

sofia.a.hellstrom@rjl.se

Arbetar huvudsakligen med:
Hållbart resande och transporter
Cirkulära och resurseffektiva företag

 

Camilla Axelsson
Projektledare

072-209 76 74

camilla.axelsson@rjl.se

Arbetar huvudsakligen med:
Hållbart resande och transporter
Hållbart byggande och renovering

 

Linda Wetter
Projektsamordnare

072-209 76 72

linda.wetter@rjl.se

Arbetar huvudsakligen med:
Hållbart resande och transporter

 

Julia Hörder
Kommunikatör

072-530 85 66

julia.horder@rjl.se

Arbetar huvudsakligen med: Hållbart resande och transporter