Medarbetare

Här är vi på Energikontor Norra Småland. Vi kommer gärna ut till er och berättar om vår verksamhet, om våra satsningar och om hur vi kan stötta er .

Porträtt av Carlos Pettersson

Carlos Pettersson
Enhetschef

072-554 58 41

carlos.pettersson@rjl.se

Arbetar huvudsakligen med:
Energikontoret

Porträtt av Mattias Bodin

Mattias Bodin
Projektledare

076-135 76 22

mattias.bodin@rjl.se

Arbetar huvudsakligen med:
Hållbart resande och transporter

Porträtt av Linda Gladh

Linda Gladh
Projektledare

076-144 73 39

linda.gladh@rjl.se

Arbetar huvudsakligen med:
Hållbart byggande och renovering
Cirkulära och resurseffektiva företag

Porträtt av Malin Liedholm

Malin Liedholm
Projektledare

072-181 37 17

malin.liedholm@rjl.se

Arbetar huvudsakligen med: 
Cirkulära och resurseffektiva företag

Porträtt av Cecilia Jönsson

Cecilia Jönsson
Ekonom

072-226 52 95

cecilia.jonsson@rjl.se

Arbetar huvudsakligen med:
Ekonomi inom projekten

Porträtt av John Marthinson

John Marthinson
Projektledare

073-052 02 27

john.marthinson@rjl.se

Arbetar huvudsakligen med:
Hållbart resande och transporter
Hållbart byggande och renovering

Porträtt av Åsa Nylander

Åsa Nylander
Kommunikatör

072-721 05 29

asa.nylander@rjl.se

Arbetar huvudsakligen med:
Energikontoret
Hållbart resande och transporter

Porträtt av Lydia Olofsgård

Lydia Olofsgård
Teamledare

076-145 29 02

lydia.olofsgard@rjl.se

Arbetar huvudsakligen med: Energikontoret
Hållbart resande och transporter

 Porträtt Joel Runesson.

Joel Runesson (föräldraledig)
Projektledare

072-177 26 30

joel.runesson@rjl.se

Arbetar huvudsakligen med:
Hållbart byggande och renovering
Cirkulära och resurseffektiva företag

Porträtt av Oskar Sundholm

Oskar Sundholm
Projektledare

072-242 44 79

oskar.sundholm@rjl.se

Arbetar huvudsakligen med:
Hållbart resande och transporter
Samordning energi- och klimatrådgivarna

Porträtt av Sofia Hellström

Sofia Hellström
Kommunikatör

072-209 76 79

sofia.a.hellstrom@rjl.se

Arbetar huvudsakligen med:
Hållbart resande och transporter
Cirkulära och resurseffektiva företag

Porträtt av Camilla Axelsson

Camilla Axelsson
Projektledare

072-209 76 74

camilla.axelsson@rjl.se

Arbetar huvudsakligen med:
Hållbart resande och transporter
Hållbart byggande och renovering

Porträtt av Linda Wetter

Linda Wetter
Projektsamordnare

072-209 76 72

linda.wetter@rjl.se

Arbetar huvudsakligen med:
Hållbart resande och transporter

Porträtt av Julia Hörder

Julia Hörder
Kommunikatör

072-530 85 66

julia.horder@rjl.se

Arbetar huvudsakligen med:
Hållbart resande och transporter

Porträtt på Natalia Jones

Natalia Jones
Projektledare

072-208 38 61

natalia.jones@rjl.se