Medarbetare

Här är vi på Energikontor Norra Småland. Kontakta oss gärna! Vi besöker er gärna och berättar om vår verksamhet, våra projekt eller om ni behöver information kring de verksamhetsområden inom vilka vi verkar.

Carlos Pettersson, verksamhetsledare/projektledare

072-554 58 41

carlos.pettersson@rjl.se

Arbetar huvudsakligen med: Energikontoret, FASTR
 

Mattias Bodin, projektledare

036-10 59 19

mattias.bodin@rjl.se

Arbetar huvudsakligen med: Hela RESAN (anställd 50 % på energikontoret)

 

Anna Ejebring, projektledare

076-135 76 22

anna.ejebring@rjl.se

Arbetar huvudsakligen med: EEnet - Energieffektiviseringsnätverk, Regionala noder för energikartläggningsstöd

Josip Glavas, projektledare

070-888 76 11

josip.glavas@rjl.se

Arbetar huvudsakligen med: FASTR, Regionala noder för energikartläggningsstöd, EEnet - Energieffektiviseringsnätverk

 

Ingela Gustafsson, projektledare

ingela.gustafsson@rjl.se

Arbetar huvudsakligen med: Regionala noder för energikartläggningsstöd, Hållbart byggande och renovering

 

Karin Kjällbring, kommunikatör

0730-94 96 13

karin.kjallbring@rjl.se

Arbetar huvudsakligen med: Energikontoret och FASTR

Ulrika Lahti, projektledare

070-345 16 26

ulrika.lahti@rjl.se

Arbetar huvudsakligen med: Energikontoret - administration för samtliga projekt, FASTR

Johan Lundberg, projektledare

072-530 85 66

johan.lundberg@rjl.se

Arbetar huvudsakligen med: EEnet - Energieffektiviseringsnätverk, Regionala noder för energikartläggningsstöd

 

Gunilla Nilsson, projektledare

073-052 02 27

gunilla.nilsson@rjl.se

Arbetar huvudsakligen med: FASTR

 

Åsa Nylander, kommunikatör

072-721 05 29

asa.nylander@rjl.se

Arbetar huvudsakligen med: Hela RESAN

Lydia Olofsgård, teamledare/projektledare

076-145 29 02

lydia.olofsgard@rjl.se

Arbetar huvudsakligen med: Energikontoret, Hela RESAN

 

Hanna Olovsson, projektledare

076-794 69 76

hanna.olovsson@rjl.se

Arbetar huvudsakligen med: Hela RESAN

Therese Silvander, projektledare

072-204 06 23

therese.silvander@rjl.se

Arbetar huvudsakligen med: Energikontoret, Hela RESAN, GoMate, nationell samordning fossilfria transporter för Energikontoren Sverige. Projektägare REDI resfria digitala möten i offentlig sektor, lokalt och regionalt.

 

Jessica Strid, projektledare

072-554 62 08

jessica.strid@rjl.se

Arbetar huvudsakligen med: Samordning kommunernas energi- och klimatrådgivning (RUL), Hållbart byggande och renovering

Erhan Tershani, kommunikatör

076-144 73 39

erhan.tershani@rjl.se

Arbetar huvudsakligen med: Hela RESAN