CONSTR:ACT - för en klimatneutral bygg- och fastighetssektor

CONSTR:ACT ska bidra till minskad energianvändning och växthusgasutsläpp genom att öka kunskap, innovation och samverkan i bygg- och fastighetssektorn i länet.

Bakgrund till projektet

År 2020 stod bygg- och fastighetssektorn för cirka 34 procent av Sveriges totala energianvändning och för 21 procent av Sveriges växthusgasutsläpp. För att nå målet om en klimatneutral bransch år 2045 och de regionala mål som finns behöver mycket göras. 

Målgrupp

Projektet riktar sig till små och medelstora företag som påverkar och styr utvecklingen av byggnader inom hela kedjan för bygg- och fastighetssektorn i Jönköpings län.

Projekttid

April 2023 - juli 2026

Budget

Projektbudgeten är på 5,7 miljoner kronor. Budgeten är delvis finansierad av Europeiska regionala utvecklingsfonden.