Pågående projekt

Klimatpitchen

Under Klimatveckan den 17 oktober anordnas Klimatpitchen, en variant av Draknästet. Företag får då möjlighet att pitcha sina klimatsmarta lösningar och produkter för en publik av byggentreprenörer, beställare, fastighetsbolag och beslutsfattare.

Var: Elmia, Jönköping

När: 17 oktober kl: 10-12

Hur: Pitcha er klimatsmarta lösning utifrån ett eller två verkliga projekt. Ni får 5-10 minuter på er beroende på hur många som anmäler sig. En panel med fyra ”drakar” ställer relevanta frågor om er lösning. Krav för deltagande är att man har en klimatsmart lösning eller produkt som provats i minst ett tidigare projekt. Referensprojekt krävs.

Aktiviteten anordnas i samarbete med CCC Jönköpings län (Extern länk) och Elmia.

Anmälan

Maila linda.gladh@rjl.se och bifoga ett referensprojekt. Sista anmälningsdag är 6 oktober. Först till kvarn, företag i Jönköpings län har företräde.

Vill du vara publik? Anmäl dig till linda.gladh@rjl.se.

Projekt att pitcha på

Ni får själva välja om ni vill pitcha på ett eller båda projekten nedan. Det går även bra att pitcha på lösningar till befintliga fastigheter. Efter den 6 oktober vet ni om ni har 5 eller 10 minuter till ert förfogande. 

Projekt 1: Förskola

Alldeles i närheten av Munksjön planeras det för att byggas en ny förskola, centralt belägen i bostadsområdet i Gräshagen. Förskolan är tänkt att uppföras i två våningsplan och kommer att ha utrymme för fyra stycken avdelningar med plats för cirka 60 barn. Förskolan kommer att placeras parallellt utmed John Erikssonsgatan i ett kvarter som för närvarande utgörs av parkyta.

Utöver förskolan så kommer det att finnas friytor där barnen kan leka och röra sig, gärna i en utemiljö som är rik på växtlighet. På tomten kommer det även finnas möjlighet att uppföra lämpliga komplementbyggnader. Förskolans utformning är tänkt att anpassas med hänsyn till de kulturvärden som finns hos den kringliggande bebyggelsen, detta avser bland annat färgsättning såväl som tak- och fasadmaterial.

Planbeskrivning Gräshagens förskola (pdf-fil, 19182 kB)

Projekt 2: Kontorshus

Stacken blir ett kontorshus på Skeppsbron i Jönköping på ca 12 000 kvadratmeter och nio våningar. Stacken  är en plats full av liv och rörelse, likt en myllrande myrstack. Med en stomme av trä, naturliga material och energieffektiva energilösningar vill vi skapa Jönköpings hållbaraste arbetsplats. En plats som skapar förutsättningar för framtidens bolag att lägga sin hållbarhetsgrund.

Projektet ska certifieras enligt NollCO2 och BREEAM outstanding.

Varje individ i Stacken fyller en viktig funktion och bidrar till en dynamisk och mångfasetterad miljö. På insidan pågår spännande, branschöverskridande samarbeten. Där företag verkar i symbios och drar åt samma håll.

Kontorshuset Stacken