ENBYGG - Energikrav i bygglagstiftningen

Byggkranar

Sommaren 2019 startade vi upp projektet ”Energikrav i bygglagstiftningen: Från teori till praktik hos bygglovsavdelningarna i Jönköpings län”, som vi kort och gott kallar för ENBYGG.

Projektet riktar sig till just bygglovsavdelningar i kommunerna i Jönköpings län och syftet är att ge en kunskapshöjning inom energihushållningskapitlet i Boverkets byggregler (BBR). Inom loppet av några år har energihushållningskapitlet i BBR genomgått stora förändringar och då fler ändringar väntas krävs det att alla på bygglovsavdelningarna är på det klara med hur man tolkar energibalansberäkningen och hur olika parametrar påverkar resultatet.

Deltagarna i projektet kommer att träffas i en workshopserie ungefär fyra gånger och få ta del av intressanta föreläsare, pröva att göra energibalansberäkningar, skapa nätverk och lära sig mer om resfria möten genom projektet ”Projektkontor för digitala möten i offentlig sektor”, som drivs av Energikontoren Sverige.

Projekttid: Juni 2019 till oktober 2020

Finansiering: Projektet finansieras helt och hållet av Energimyndigheten