Energieffektiviseringsnätverk EEnet

Gris med sladd

Energikontor Norra Småland driver två energieffektiviseringsnätverk för små och medelstora företag i Jönköpings län. Målet är att företagen ska införa ett strukturerat arbete med energieffektivisering i sin organisation och effektivisera sin energianvändning med 15 procent under projektperioden.

Logotype Europeiska regionala utvecklingsfonden

Att minska energianvändningen bidrar inte bara till minskade kostnader utan också till att stärka företagets varumärke och minska företagets miljöpåverkan. Internationella erfarenheter har visat att nätverk har en positiv inverkan på företag när det gäller att verkligen genomföra identifierade åtgärder för energieffektivisering.

Energikontor Norra Småland koordinerar två företagsnätverk för energieffektivisering inom ramen för ett nationellt projekt som samordnas av Energimyndigheten.

Inom nätverket utbyter deltagande företag erfarenheter och goda exempel. Nätverken träffas 3-4 gånger per år för att diskutera energieffektivisering och öka sin energikompetens. Till varje nätverk är en energiexpert knuten som stöttar och driver på företagen i sitt energiarbete.

Nätverken startade under 2016, pågår till och med februari 2021 och vänder sig till alla branscher. Just nu finns cirka 38 företagsnätverk för energieffektivisering med drygt 300 deltagande företag spridda över hela landet

Dessa förtag deltar i nätverken

Industrinätverk

 • AB Lundbergs Pressgjuteri
 • Carlfors Bruk AB
 • Nyströms pressgjuteri AB
 • Plast AB Orion
 • Nya gjuteribolaget i Bredaryd AB
 • Gnosjö Laserstans AB
 • Haga Galvanisering AB
 • Joma AB
 • Forserums Safety Glass
 • Draka Kabel (Prysmian Group)
 • Hydro Extrusion Sweden AB, Vetlanda

Gjuterinätverk

 • AB Bruzaholms Bruk
 • AB Holsbyverken
 • Skeppshult Gjuteri AB
 • Storebrogjuteriet AB
 • Norrlandsgjuteriet AB
 • Åkers Sweden AB

Är du intresserad av att delta i ett nätverk, kontakta oss!

Läs mer om Energimyndighetens nätverk för energieffektivisering på: www.energimyndigheten.se/smf(Extern länk)