Stöd för energikartläggning i små och medelstora företag

Illustration av stödet

Vill du minska energianvändningen och kostnader i ditt företag? Företag kan få upp till 50.000 kronor i stöd för att göra en kartläggning av energianvändning och få förslag på hur ni kan använda energi mer effektivt.

Logotype Europeiska regionala utvecklingsfonden

En energikartläggning ger svar på hur mycket energi som används för att driva ditt företags verksamhet och innehåller förslag på hur ditt företag kan använda energi mer effektivt. Du får koll på hur energianvändningen ser ut idag och hur mycket energi ni skulle kunna spara med olika åtgärder som att till exempel se över uppvärmning, belysning eller ventilation.

Energikontoret hjälper dig

Via Energimyndigheten finns stöd att söka för de företag som vill genomföra en energikartläggning. Vi på Energikontoret kan hjälpa dig vid ansökan och med en kravspecifikation till en energikonsult. Vi håller gärna löpande kontakt för att ge råd under arbetets gång.

Vem kan söka stöd?

Stödet vänder sig till små och medelstora företag med en energianvändning över 300 megawattimmar (MWh) per år. Företaget kan få upp till 50.000 kronor i stöd för att delvis bekosta en energikonsult eller eget arbete för att genomföra energikartläggningen. Stödet ska sökas innan energikartläggningen påbörjas.

Vad händer efter en energikartläggning?

Efter energikartläggningen får ni som företag fortsatt stöd från Energikontoret. Vi kan ge vägledning vid om ni vill genomföra åtgärder och ge information om nya projekt, produkter, tjänster och stöd att söka. Med andra ord hjälper Energikontoret dig i arbetet med energieffektivisering, så att det blir så enkelt och framgångsrikt som möjligt.

Vill du veta mer?

Kontakta oss så berättar vi mer om fördelarna med energieffektivisering och om vad en energikartläggning är. Vill du sedan ansöka om stöd så hjälper dig vid ansökan och stödjer ditt företag att bli mer energieffektiva.

Mer information om stödet och hur du ansöker hittar du hos Energimyndigheten(Extern länk)

Har ditt företag genomfört en energikartläggning? Och vill nu göra mer? Läs mer om fördjupat stöd