Regionala noder för energikartläggningsstöd fas 2

Illustration av stödet

Vill du veta mer om hur ditt företag kan arbeta med energi på ett effektivare sätt? Vi informerar och stöttar små och medelstora företag med en energianvändning över 300 MWh som vill komma igång eller som vill fördjupa sitt energiarbete.

Logotype Europeiska regionala utvecklingsfonden

Vi kan hjälpa ditt företag igång med hur ni kan arbeta med energi och berätta om vilka vinster det skulle kunna innebära för företaget. Vi kan informera om Energimyndighetens stöd och hjälper er när ni ska ansöka om dessa. Vi kan också vara ett löpande stöd i ditt företags energiarbete.

Energikartläggning ett första steg

En energikartläggning är en grund för att få koll på energianvändningen och minska konstaderna för energi i företaget. Kartläggningen ger svar på hur mycket energi som används för att driva verksamheten och innehåller förslag på hur företaget kan effektivisera sin energianvändning. Ni får koll på hur energianvändningen ser ut idag och hur mycket energi ni skulle kunna spara med olika åtgärder, som att till exempel se över uppvärmning, belysning och/eller ventilation.

Kartläggningen genomförs oftast av en energikonsult. 

Fram till den 30 april 2020 går det att ansöka om ekonomiskt stöd för en energikartläggning hos Energimyndigheten.

Kontakta oss för mer information om energikartläggning. Vi hjälper er kostnadsfritt!(pdf-dokument)

Vad händer efter en energikartläggning?

Har ditt företag gjort en energikartläggning? Då kan ni få fortsatt stöd från oss vid genomförande av de energieffektiverande åtgärder som kartläggningen visade på. Vi fortsätter gärna att ha löpande kontakt för att följa upp hur arbetet går samt för att informera om nya projekt, produkter, tjänster och stöd att söka.

Företagsstöd att söka inom energieffektivisering

Via Energimyndigheten finns två olika stöd att söka för små och medelstora företag för att komma vidare i energiarbetet. Stödet vänder sig till företag som har gjort en energikartläggning och som har genomfört en del åtgärder, men har en del kostsamma åtgärder kvar. 

Ditt företag kan ansöka om finansiellt stöd för till exempel merkostnaden vid energieffektivisering eller för att höja kompetensen hos personalen, ta in konsulthjälp eller göra en studie inför en investering.

Vi kan hjälpa er med ansökan och håller gärna löpande kontakt för att ge råd under arbetets gång.

--------------------------------------------------------------------------------------

Investeringsstöd till energieffektiviseringsåtgärder
Kom det fram något förbättringsförslag i energikartläggningen som skulle innebära en stor kostnad, men leda till en effektivare energianvändning i företaget? Exempel på detta kan vara att installera styrsystem för ventilation och värme, optimera värmeåtervinning eller installera belysningsstyrning.

Ni kan få stöd med upp till 50 procent av stödgrundande kostnader.

Detta stöd gick att söka fram till den 15 oktober 2019.

Stöd för miljöstudier
Har ni gjort en energikartläggning som visade på något som behöver undersökas ytterligare innan en investering genomförs? Eller vill ditt företag bygga nytt och funderar på vad som skulle vara den mest energieffektiva lösningen? Då kan stödet miljöstudier vara nästa steg för ditt företag.

Ni kan få stöd med upp till 70 procent av kostnaden för studien.

Sista ansökningsdag är den 30 november 2019.

Läs mer om stöden hos Energimyndigheten(Extern länk)

--------------------------------------------------------------------------------------

Vill du veta mer? Energikontoret hjälper dig!

Kontakta oss så berättar vi mer om fördelarna med energieffektivisering.

Om projektet Regionala noder för energikartläggningsstöd

Projektet regionala noder är ett samverkansprojekt mellan Energimyndigheten och Sveriges 15 regionala energikontor. Projektet, som är en del av det Nationella regionalfondsprogrammet, pågår till 2020 och har till syfte att informera små och medelstora företag om de stöd till energieffektivisering som finns och vara behjälpliga vid ansökan av dessa. Energikontoren hjälper till att leda företaget vidare för att fler energieffektiviseringsåtgärder ska genomföras på företagen.