Regionala noder för energikartläggningsstöd fas 2

Illustration av stödet

Vill du få tips och råd om hur ditt företag kan sänka sin energianvändning och sina energikostnader? Vill du veta vilka ekonomiska stöd till energieffektivisering som finns att söka för företag? Då kan du kostnadsfritt vända dig till oss. Vi informerar och stöttar små och medelstora företag med en energianvändning över 300 MWh per år som vill energieffektivisera sin verksamhet.

Logotype Europeiska regionala utvecklingsfonden

Det här kan vi hjälpa er med

Oavsett om ni behöver hjälp att komma igång med ert energiarbete eller redan har relativt bra koll på ert nuläge kan vi hjälpa er med nästa steg. Under ett platsbesök*, webbmöte eller via telefon och mejl informerar vi om energieffektivisering och vinsterna det kan innebära för ert företag. Vi går igenom vilka finansiella stöd till energieffektivisering som kan vara relevanta för just er verksamhet, baserat på de energieffektiviseringsåtgärder som vi identifierar hos er. Därefter hjälper vi er gärna att ansöka om dessa stöd.

Vi anordnar även olika träffar och fördjupande seminarier för att inspirera och höja kunskapsnivån kring olika ämnen. På så sätt kan vi vara ett löpande stöd i ert företags energiarbete.

* Pga det särskilda läge som råder under coronapandemin erbjuder vi i dagsläget webbmöten istället för fysiska platsbesök.

Energikartläggning ett första steg

En energikartläggning ger en bra nulägesbild över en verksamhets energianvändning; hur mycket energi som verksamheten använder och i vilka processer som energin används. Den innehåller även förslag på energieffektiviserande åtgärder och hur mycket ni skulle kunna spara genom att till exempel se över uppvärmning, belysning och/eller ventilation.

Behöver ni en opartisk aktör att diskutera era åtgärdsförslag med finns vi till hands. Vi kan vara ett löpande stöd i ditt företags energiarbete och bevakar kontinuerligt aktuella ekonomiska stöd för energieffektivisering.

I april 2020 stängde Energimyndigheten ansökan till sitt stöd till energikartläggning i små och medelstora företag. Stödet täckte 50 % av kostnaden för en energikartläggning.

Om projektet Regionala noder

Projektet är ett samverkansprojekt mellan Energimyndigheten och Sveriges 15 regionala energikontor. Syftet är att hjälpa små och medelstora företag att effektivisera sin energianvändning. Regionala noder medfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och pågår till mars 2021. 

Vill du veta mer? Energikontoret hjälper dig!

Kontakta oss så berättar vi mer om fördelarna med energieffektivisering.