FASTR on tour - våra erbjudanden

Två kvinnor på en röd dressin på väg genom en skog.

FASTR erbjuder under 2022/2023 individuellt stöd till kommuner i Jönköpings län för att ställa om till fossilfria transporter. Våra erbjudanden syftar till att öka kunskapen och ge konkret hjälp för att kommunens egna och köpta transporter ska ske med fossilfria alternativ.

Nu åker vi ut på turné

Höstens mest energifyllda show ger sig ut på vägarna! Medarbetare från Energikontor Norra Småland och Länsstyrelsen i Jönköpings län åker runt i länet för att dela med sig av allt material och all kunskap vi har samlat på oss under den period som vi har drivit projekt FASTR. Med våra erbjudanden vill vi öka kunskapen, sätta igång kreativa och konstruktiva diskussioner och ge konkret hjälp till er kommun för att era egna och köpta transporter ska ske med fossilfria alternativ. Turnéplanen är inte satt utan den vill vi att ni hjälper oss att fylla i.

Boka in er kommun på turnéplanen

Vi kommer till er kommun, fysiskt eller digitalt, för att hjälpa, presentera och diskutera. Det kan ske som en informationspunkt på möte med kommunstyrelse, lämplig nämnd eller utskott eller på möte med andra relevanta tjänstepersoner, beslutsfattare eller kommunala bolag. Det kan också handla om vägledning eller rådgivning som sker över tid. Erbjudandena kan alltså förmedlas vid olika tillfällen och till olika personer eller grupper i er organisation. 

Vi bestämmer tillsammans hur och när

Möjligheten att boka in sig på vår turnéplan finns från augusti 2022 till och med juni 2023. Ni kan välja fritt bland våra erbjudanden och kombinera hur ni vill. "Menyn" med erbjudanden kan komma att utvecklas under tiden baserat på uppkomna behov.

Är ni intresserade av att boka in er? Hör av er, ni förbinder er inte till något. Sedan tar vi ett samtal eller möte för att bestämma upplägg, tidsåtgång, datum och så vidare tillsammans med er. 

Allt är kostnadsfritt!

Vill du veta mer?

Kontakta Oskar Sundholm
E-post: oskar.sundholm@rjl.se
Tel: 072-242 44 79

Intresseanmälan?

Kontakta oss på e-post energikontoret@rjl.se