Kommunikationsmaterial

Här samlar vi matnyttigt material kring fossilfria transporter och drivmedel. Välkommen att använda det i din organisation.

Bildekaler: Visa att du kör fossilfritt

Kör du klimatsmart? Toppen – då ska du visa det också!

Biogassymbolen har funnits ett tag, men nu finns det även stilrena dekaler för andra förnybara drivmedel. Visa att du kör förnybart och inspirera andra till att också göra det. Dekalerna fäster du själv enkelt på fordonet – på glaset eller lacken. De är i första hand avsedda för ägare av större fordonsflottor, men det är möjligt att beställa även för ett färre antal fordon. Gå från klimathjälte till ambassadör!

Beställ dekaler hos BioDriv Öst (Extern länk) (som varit med och tagit fram dem)

Film: Så enkelt att tanka biogas

FASTR är medfinansiär till filmen "Så enkelt att tanka biogas", som tagits fram för att visa att det är lika enkelt att tanka biogas som att tanka andra drivmedel. Den stora skillnaden sitter i allt gott som biogasen gör för klimatet och att den bidrar till en cirkulär ekonomi.

Filmen är framtagen i samverkan med projekten Fossilfritt 2030: Fossilfria och effektiva transporter i Östra Mellansverige och Östgötautmaningen.

Läs mer om biogasfilmen (Extern länk)

Se filmen "Så enkelt att tanka biogas" (Extern länk)

Film: Tanka förnybart - därför är det viktigt

Biogas, el, vätgas, etanol och biodiesel. I Sverige har vi god tillgång till förnybara drivmedelsalternativ och många kommuner och regioner ligger i framkant i transportsektorns omställning. Att få medarbetare att tanka fordonen rätt kan dock vara en utmaning. Inom projekten Östgötautmaningen samt Fossilfritt 2030 har det därför tagits fram en film som ska inspirera medarbetare att tanka förnybart.

Läs mer om att tanka förnybart och se filmen (Extern länk)

Filmer: Myter om förnybara alternativ

Det finns många myter och fördomar kring bilar som kan köra på förnybara drivmedel. Men vad är egentligen sant om de förnybara alternativen? För att öka kunskapen om förnybara drivmedel har BioDriv Öst, i samverkan med flera andra aktörer, tagit fram användbara kortfilmer.

Se filmerna om myter (Extern länk)

Broschyrer om förnybara drivmedel

Biodriv Öst, som vi i FASTR samverkar med, har enkel, lättillgänglig och kortfattad information om förnybara drivmedel. De har i samverkan med energi- och klimatrådgivare på Gotland samt i Mälardalen och Östergötland tagit fram broschyrer med kortfattad information om biogas, el, etanol, vätgas och biodiesel. Materialet består av åtta broschyrer och går lika bra att läsa på skärm som att skriva ut.

Materialet finns att ladda ner hos Biodriv Öst (Extern länk)

Tanka grönt - samlad information om var du kan tanka olika drivmedel

Tanka Grönt är en app som samlar information om var man kan tanka olika drivmedel på ett och samma ställe. Tanka Grönt drivs av Miljöfordon Sverige i samverkan med GC Infra och TRB Sverige och har stöd från Naturvårdsverkets Klimatklivet.

Till Tanka grönt (Extern länk)

Tjänster för laddinfrastruktur

Internettjänst som hjälper elbilister att hitta laddplatser: www.uppladdning.nu (Extern länk)

Databas för publik laddinfrastruktur: www.laddinfra.se (Extern länk)

Bok: Biogas i det hållbara samhället 

Biogasområdet är ett av de få områden där utvecklingen i Sverige på allvar kan bidra till att förbättra världen. I boken ”Biogas i det hållbara samhället” tar Biogas Research Center vid Linköpings universitet med läsaren på en resa genom Sverige, som visar hur biogaslösningar gör städer, regioner och företag bättre. I boken finns en presentation om FASTR.

Målgrupper är politiker, tjänstemän i offentliga organisationer och de som inom olika delar av industrin kommer i kontakt med biogaslösningar.

Läs mer om biogasboken och beställ ditt eget exemplar (Extern länk)

Information om miljöfordon

Portal om miljöfordon: www.miljofordon.se (Extern länk)