Slutkonferens

Byggkranar

Branschen är enig, klimatdeklarationer kräver gemensam kraft.

Den 15 september mellan kl. 8-10 bjuder vi in aktörer inom bygg- och fastighetssektorn för att ta del av resultaten från förstudien som genomförts. Läs mer om förstudien här

Energikontor Norra Småland har sedan årsskiftet jobbat med en förstudie kopplat till hållbart byggande inom bygg- och fastighetssektorn. 2017 svarade branschen för cirka 32 procent av Sveriges totala energianvändning och 19 procent av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Uppvärmning och byggprocessen står för majoriteten av dessa. I förstudien skickades en enkät ut till över 300 företag inom branschen för att se och mäta hur mycket branschen tänker på hållbarhet i sitt byggande. Enkäten följdes sedan upp med några djupintervjuer för några av företagen.

Program 15 september

08.00 Hej och välkommen!

Framtidsspaning
Anders Rosenkilde, Trä- och möbelföretagen (TMF)

Resultat från förstudien: En kartläggning över byggbranschen i Jönköpings län
Jessica Strid, Energikontor Norra Småland

Frågor

Paus

Cirkulära flöden/återbruk
Christin Carlsson, Castellum

Klimatförbättrad betong
Martin Bergqvist, Skanska region betong och Gustav Hjertqvist, Tosito

Trähuskonstruktioner
Fredrik Andersson, GBJ Bygg och Sandra Skoglund och Johan Franzén, Tengbom Arkitekter

Klimatdeklarationer
Andreas Saltin, NCC och Jörgen Hurtig, BSV artiketer och ingenjörer

Diskussion/reflektion

10.00 Tack för idag!

 

Fyll i formuläret nedan för att anmäla dig.