GoMate 2.0: Fordonspoolen i Jönköping rullar vidare med nya och gamla partners

Elfordonspool

Demonstrationsprojektet "GoMate- elfordonspool för den förtätade staden" är avslutat. Erfarenheterna och återstående frågor arbetas vidare med i fortsättningsprojektet GoMate 2.0.

Fortsättningsprojektet "GoMate 2.0: Fordonspoolen i Jönköping rullar vidare med nya och gamla partners" ska jobba vidare utifrån de frågor och behov som kvarstår efter demonstrationsprojektet av GoMate. Det handlar bland annat om spridande av resultat, konceptualisering av fordonspoolen, reserådgivning till användare av fordonspoolen, workshops, stöd för implementering av fordonspooler och framtagning av beställar/förfrågningsunderlag för fordonspooler.

Workshop 1 guidelines
Workshopen 25 november 2019 i Stockholm blev startskottet för framtagning av guidelines för mobilitetstjänster vid boendet.  Presentationer från workshopen hittar du här till höger på sidan.  Slutsatsen från dagen var att ingen aktörer kan lösa denna komplexa fråga själv, "det går inte att göra sin egen lösning" och framförallt; det behöver tas ett större grepp för guidelines för mobilitetstjänster då det inte räcker med att titta på boende, bättre tänka stadsdel. insikterna från den workshopen har följt med hela vägen framåt.

Webbinarium 28 oktober 2020 "Så utvecklar vi marknaden för mobilitetstjänster"
Inspelningen kommer vara tillgänglig to.m. 11 november.

Moderator: Mats-Ola Larsson IVL

Medverkande: Malin Kristensson, Västtrafik,
Jakob Hammarbäck MoveAbout(pdf-dokument),
Olof Holmgren Kinto Share samt(pdf-dokument)
Olof Landgren Elivery
(pdf-dokument)

Klicka på länken för presentation.

 

Guidelinesarbetet framåt
Martin Persson med kollegor på IVL jobbar för fullt med att fyllla på den tidigare satta dispositionen för guidelines, De huvudsakliga målgrupperna kommer vara tjänstepersoner i kommuner som är ansvariga för plan- och bygglovsprocesser, samt byggaktörer såsom byggherrar, fastighetsförvaltare m.m. Fokus kommer att vara överviktat mot nybyggnadsprojekt, men guidelines kommer också att vara användbara för insatser i befintliga bostadsområden.

En referensgrupp är också kopplad till guidelinesarbetet.
 

Nästa hållpunkt -slutkonferens
Vi kommer presentera guidelinesen på den nya nationella konferensen "Från parkering till hållbar mobilitet" 17-18 november 2020 där det också finns möjlighet att vara med och finputsa dem. Den helt digitala konferensen arrangeras av Energikontor Norra Småland och Energikontoren Sverige i samarbete med 2030-sekretariatet.

Tider båda dagarna:
8.30-9.00 Tech-check och mingel
9.00-12.00 Program
Dag 1: Presentationer från GoMate 2.0 samt andra projekt och aktörer
Dag 2: Workshops

Programmet är i stort klart och anmälan har öppnat. Se undersida till denna sida eller direktlänk www.rjl.se/parkeringtillhallbarmobilitet

 

 Vill du vara med på vår sändlista för projektet? Skicka ett mejl till kontaktperson Therese Silvander. 

 

Slutrapport GoMate demoprojektet
GoMate – Diversifierad elfordonspool för den förtätade staden(Extern länk)

 

Projekttid GoMate 2.0
2018-12-03 till 2020-12-31.
Projektet finansieras av Energimyndigheten. 

 

Kontaktperson/projektledare
Therese Silvander, Energikontor Norra Småland,
tel. 072–204 06 23, e-post therese.silvander@rjl.se

 

Samarbetspartners
IVL, VTI, Tolust, Riksbyggen, Sunfleet (Volvo M), Jönköpings kommun, Vätterhem samt cykelentreprenören Cykelpoolen Sverige AB. 

Fler intressenter kan tillkomma under arbetets gång.