GoMate 2.0: Fordonspoolen i Jönköping rullar vidare med nya och gamla partners

Elfordonspool

Demonstrationsprojektet "GoMate- elfordonspool för den förtätade staden" är avslutat. Erfarenheterna och återstående frågor arbetas vidare med i fortsättningsprojektet GoMate 2.0.

Fortsättningsprojektet "GoMate 2.0: Fordonspoolen i Jönköping rullar vidare med nya och gamla partners" ska jobba vidare utifrån de frågor och behov som kvarstår efter demonstrationsprojektet av GoMate. Det handlar bland annat om spridande av resultat, konceptualisering av fordonspoolen, reserådgivning till användare av fordonspoolen, workshops, stöd för implementering av fordonspooler och framtagning av beställar/förfrågningsunderlag för fordonspooler.

Workshop guidelines
Workshopen 25 november 2019 i Stockholm blev startskottet för framtagning av guidelines för mobilitetstjänster vid boendet, som leds av Åsa Aretun på VTI. Presentationer från workshopen hittar du här till höger på sidan. På den mycket uppskattade workshopen deltog och bidrog ett trettiotal personer från de olika aktörer som är berörda och kan bidra till att "det till slut händer" som en deltagare uttryckte det. Slutsatsen från dagen var att ingen aktörer kan lösa denna komplexa fråga själv, "det går inte att göra sin egen lösning" och framförallt; det behöver tas ett större grepp för guidelines för mobilitetstjänster då det inte räcker med att titta på boende, bättre tänka stadsdel. 

Nästa hållpunkt 
Nu fortsätter arbetet med guidelines genom att samla in tips och frågeställningar- se Fråge- och tipslåda här till höger, vi blir väldigt glada om du vill bidra.

Litterarturöversikten fortsätter och Åsa Aretun VTI fortsätter litteraturöversikten och knådar fynden tillsammans med referensgruppen som kopplas till guidelinesarbetet.


Vill du vara med på vår sändlista för guidelinesarbetet? Skicka ett mejl till kontaktperson Therese Silvander. 

 

Slutrapport GoMate demoprojektet
GoMate – Diversifierad elfordonspool för den förtätade staden(Extern länk)

 

Projekttid GoMate 2.0
2018-12-03 till 2020-10-31.
Projektet finansieras av Energimyndigheten. 

 

Kontaktperson/projektledare
Therese Silvander, Energikontor Norra Småland,
tel. 072–204 06 23, e-post therese.silvander@rjl.se

 

Samarbetspartners
VTI, Tolust, Riksbyggen, Sunfleet (Volvo M), Jönköpings kommun, Vätterhem samt cykelentreprenören Cykelpoolen Sverige AB. 

Fler intressenter kan tillkomma under arbetets gång.