Från parkering till hållbar mobilitet

Höstbakgrund
Foto: Therese Silvander

Varmt välkomna till digitala konferensen ”Från parkering till hållbar mobilitet” som äger rum 17-18 november 2020. Konferensen är helt ny och jobbar i områdena och i mellanrummen mellan fastighet-parkering-hållbar mobilitet i en samskapande anda.

Varmt välkommen till vår nya mötesplats: konferensen ”Från parkering till hållbar mobilitet” som körs helt digitalt via Zoom. Det är första gången vi kör den och vi skapar den tillsammans!

Syftet med konferensdagarna: Samlas för att lyssna och tänka tillsammans, hitta gemensamma nämnare som vi kan jobba vidare med smartare, så vi kommer snabbare och bättre framåt efter alla pilotprojekt. Hjälp till självhjälp med pågående spjutspetsprojekt. Bli konkreta och kunna skala upp.

Syfte långsiktigt:  Att driva på utvecklingen så vi går från parkering till hållbar mobilitet som en av de viktigaste aspekterna inom samhällsutvecklingen i Sverige.
Skapa Sveriges nya mötesplats för utvecklingen av parkering som en del hållbar mobilitet.

Målgrupp: Fastighetsägare, trafikplanerare, tjänstepersoner som jobbar med hållbar mobilitet, mobilitetstjänsteleverantörer, parkeringsutvecklare, konsulter, bostadsbyggare, Hyresgästföreningen. Sammanfattat alla som vill lära sig mer om hur fastighet-parkering-hållbar mobiliet hänger och inte hänger ihop.


Varmt välkomna!
/Energikontor Norra Småland, Energikontoren Sverige & 2030-sekretariatet 

PROGRAM - fylls på löpande 


8.30-9.00 Tech-check och digitalt mingel
Vill du ha ett spontanmöte fixar vi ett breakout-room till er!

9.00 Varmt välkomna! 
Arrangörerna Therese Silvander och Anna Lindén samt moderator Fredrik Bauer presenterar konferensen.

GoMate 2.0-projektet presenterar guidelines för mobilitetstjänster vid boendet
Therese Silvander Energikontor Norra Småland, Martin Persson IVL

 

Hur kan parkeringsbranschen bidrar till hållbar mobilitet? 
Lena Karlsson, VD, SvePark

 

KomPark-projektet - hur ska politiker våga använda parkering som styrmedel? 
Sara Sköld, projektledare IVL Svenska Miljöinstitutet
Emma Berginger (MP), riksdagsledamot och trafikpolitisk talesperson
Lokalpolitiker TBC

 

Allmännyttans mobilitetsprojekt – Öppen och delad data - En förutsättning för mobilitet
Carl Ståhle, digitaliseringsexpert på Sveriges Allmännytta


Piloter och innovationer i befintligt bestånd
Rasmus Sundberg, fokusområdesansvarig parkering, Trivector

Riksbyggens BRF Viva - Hur används mobilitetstjänster i praktiken?
G
öran Smith, regionutvecklare och senior forskare, Västra Götalandsregionen, RISE & University of Sydney

 

Höjda p-avgifter och lägre hyror - så gjorde vi! 
Elisabeth Kalkhäll, VD, Gotlandshem 

 

Bilfria familjer - lärdomar för stadsutvecklingen
Anna Gemzell, utvecklingsstrateg, Umeå kommun

 

Arkitektur för att stötta hållbara beteenden
Magnus Björkman, arkitekt, Theory Into Practice

 

Aktuellt i politiken 
Anna Lindén, ansvarig mobiltet och beteende, 2030-sekretariatet 


Reflektioner och summering av förmiddagen
Pelle Envall, doktor i trafikplanering och VD Trafikutredningsbyrån


11.55-12.00 Info om workshoparna dag 2 och avslut för dag 1

Dag 2 Workshopar

Du kommer kunna välja två av fyra workshops då vi kör dubbla pass.

8.30-9.00 Tech-check och digitalt mingel
Vill du ha ett spontanmöte fixar vi ett breakout-room till er!


9.00 Gemensam uppvärmning, återkopplingen från gårdagen 
Therese Silvander & Anna Lindén

WS1  Dags för parkeringsdeklaration - nu skapar vi den tillsammans 
Stora pengaströmmar går idag från hyresgäster till parkeringsanläggningar även för den som inte har bil. Det är fel väg att gå om vi vill underlätta en vardag med minskat privat bilinnehav och ökat hållbart resande. Med en parkeringsdeklaration blir det tydligt för både fastighetsägare, användare av parkeringsplatser och hyresgäster vem som betalar för vad. Nu skapar vi den tillsammans!

Denna workshop leds av Jakob Hammarbäck, affärsutvecklare på Move About.

 

WS 2 Guidelines för mobilteteststjänster vid boendet
Martin Persson IVL

 

WS 3 To be announced


WS 4 Manifest- hur paketerar vi budskapen vi vill lyfta vidare?
Anna Lindén 2030-sekretariatet

12.00 Tack för denna gång, slut.

 

Observera att det är olika länkar för dag 1 och 2.
Varje dag börjar med tech-check och digitalt mingel 8.30, sedan kör vi 9.00-12.00. 
Dag 2 har du möjlighet att välja två  workshops då vi kör parallella spår.
Sista dag för anmälan: Månda 16 november 12.00.

Inspelning
Planen är att spela in konferensen och låta den vara tillgänglig i två veckor. Krav på textning för inspelad material för offentliga aktörer gör att klipp kan läggas ut senare. 

Frågor? 
Huvudarrangör: Therese SIlvander, Energikontor Norra Småland/Energikontoren Sverige
072-204 06 23 therese.silvander@rjl.se 

Medarrangör och ansvarig för workshoparna: Anna Lindén, ansvarig mobilitet & beteende på
2030-sekretariatet anna.linden@2030sekretariatet.se 


Varmt välkomna!