Horisont 2020

Horisont 2020 är EU:s ramprogram för forskning och innovation. Programmet är världens största satsning på dessa områden och vi jobbar med att informera den offentliga sektorn om möjligheterna med Horisont 2020.