REDI - resfria digitala möten i offentlig sektor

REDI - Resfria möten inom offentlig sektor
Foto: Johan W Arby

I projektet REDI ges kommuner, kommunala bolag och regioner stöd i arbetet att öka andelen digitala möten i sina organisationer.

REDI finansieras av Energimyndigheten(Extern länk)(Extern länk) och drivs av Energikontoren Sverige(Extern länk)(Extern länk) under perioden juni 2018 till oktober 2020. Projektägare är Energikontoren Sverige via Energikontor Norra Småland.

Kärnan i projektet är 10-stegsmetoden, ett systematiskt tillvägagångssätt för att förbättra organisationers arbete med digitala möten.

Deltagarna i REDI får ta del av webbinarier, digitala träningstillfällen och tematiska utbildningar efter behov. För att underlätta erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring får deltagarna dessutom ingå i regionala nätverk under ledning av sitt närmsta energikontor. Medverkan är helt kostnadsfri. Det enda som krävs är att deltagande organisationer tillsätter en arbetsgrupp som är beredd att delta i projektets olika aktiviteter. I oktober 2020 är målet att minst 50 organisationer tagit del av projektets metoder.

REDI:s webbplats(Extern länk)(Extern länk)