Samordning energi- och klimatrådgivarna

Energi- och klimatrådgivarna i länets 13 kommuner samordnas av Energikontor Norra Småland.

Energi- och klimatrådgivaren riktar sig till hushåll, föreningar och små- och medelstora företag. De kan hjälpa dig med tips på hur du kan minska din energianvändning, gå över till eller öka andelen förnybar energi, sänka dina energikostnader och samtidigt påverka miljön så lite som möjligt. Rådgivaren kan hjälpa dig att få en överblick över olika alternativ och de känner till de lokala förhållandena där du bor. Rådgivningen är en kostnadsfri och opartisk tjänst som finansieras av Energimyndigheten.

Under 2017-2019 har energi- och klimatrådgivarna deltagit i nationella insatsprojekt för att öka andelen effektiv belysning, energieffektiva transporter samt solenergi från solceller. Under 2019 kommer energimyndigheten att besluta om fortsättning och inriktning på insatsprojekten.

Energikontoret ska bidra med utveckling och samordning för energi- och klimatrådgivarna genom kompetenshöjande insatser, nätverksträffar och coachning.