Program Plusenergiforum 2020

Expertkommentator under dagen är Mattias Goldmann, hållbarhetschef på Sweco Sverige AB och tidigare vd på tankesmedjan Fores. Moderator är Linda von Essen-Sylvén.

Nu ställer vi om transportsektorn –aktivt ledarskap är en framgångsfaktor

Länet är kaxigt med mer ambitiösa utsläppsmål än de nationella, men utvecklingen inte minst i transportsektorn går alldeles för långsamt. Nu krävs mod, handling och ledarskap!

Nuläge, framtid och vägen dit i transportsektorn

Vi får en nuläges- och framtidsbild av var transportsektorn står i landet och i länet. Vilka är de viktigaste pusselbitarna att arbeta med nu och vad förväntar vi oss av ledarna i vårt län för att uppnå målet om en 75-procentig utsläppsminskning i transportsektorn till 2030?

Medverkande:
Mattias Goldmann, hållbarhetschef, Sweco Sverige AB

Alla kan använda sin plattform för att leda förändring

Armbryterskan från Ensamheten och elvafaldiga världsmästarinnan Heidi Andersson har lagt elitidrottandet åt sidan. Tillsammans med sin man Björn Ferry, olympisk mästare i skidskytte, gör de allt de kan för att bli planetskötare i världsklass och i konkret handling vara den förändring de själva vill se i världen, med målsättningen att vara fossilfria till år 2025. Vad innebär det? Varför gör hon detta? Hur lever hon, vad gör hon och hennes man Björn Ferry rent konkret?

Medverkande:
Heidi Andersson, armbryterskan från Ensamheten

Lösningarna för hållbara arbetsresor finns – använd dem!

Tänk om det gick att kopiera en annan aktörs lösningar på klimatkrisen och på så sätt kraftigt minska den egna organisationens klimatpåverkan? Här ger två projekt från länet färdiga recept för hållbara arbetsresor, både för det offentliga och privata.

Vad betyder arbetspendling och tjänsteresor för länets utsläpp?

Hur stor roll spelar egentligen arbetspendling och tjänsteresor för länets möjlighet att nå sina klimatmål? Hur stora är länets utsläpp och hur mycket skulle de minska om alla arbetsgivare i länet genomförde sådana satsningar som vi ser exempel på under dagens konferens?

Medverkande:
Markus Robért, transportforskare KTH och grundare till CERO-verktyget

De bästa verktygen från länets offentliga sektor

Projektet Hela RESAN har arbetat för mer hållbara arbetsresor i Jönköpings län sedan 2017. Projektets deltagare lyfter fram sina guldkorn för hållbara tjänsteresor och arbetspendling och är beredda att hjälpa andra till samma åtgärder. Tillsammans gör vi skillnad!

Medverkande:
Mattias Bodin, projektledare Hela RESAN
Joakim Toll, utvecklingsledare Gislaveds kommun
Annsofie Sarenäs, miljöstrateg Tranås kommun

De smartaste lösningarna från länets näringsliv

Allt fler företag arbetar med hållbarhet. Många har gått från att se detta arbete som en kostnad till att förstå att om man inte gör det blir man frånåkt och utkonkurrerad. En viktig del av hållbarhetsfrågan handlar om transporter. Här har företagen en möjlighet att på ett enkelt sätt åstadkomma förändringar som både ger miljö-, hälso- och ekonomiska vinster. Lyssna till hur några välkända småländska företag har arbetat för att göra sina transporter mer hållbara.

Medverkande:
Jesper Agrelius, projektledare Bridging the Gap och delprojektledare FASTR
Nina Hvitlock, konsult hållbara transporter, Trivector

Efter Corona – vad händer med våra resvanor och transportsektorn?

Covid -19 har förändrat vårt samhälle i grunden. På transportscenen har viruset på kort tid lett till minskat resande, fler resfria möten och en förmodad pendlingsöverflyttning från kollektivtrafik till bil och cykel. Dessutom har näringslivet tvingats förändra formen för kundmottagande och besöksverksamhet. Hur stora förändringar i transportsektorn och i människors resvanor kan vi konstatera och vilken miljömässig effekt har dessa haft? Hur kan vi jobba för att de nya vanorna, i de fall de inneburit en miljönytta, ska bestå när livet återgår mer till det normala?

Medverkande:
Ylva Ericsson, utredare, Trafikanalys
Mattias Goldmann, hållbarhetschef, Sweco Sverige AB
Markus Robért, transportforskare KTH och grundare till CERO-verktyget
Therese Silvander, projektledare, Energikontor Norra Småland

Digital invigning av Klimatveckan (kl. 12:00)

Drivmedelsdjungeln – vad och var tankar jag?

Vi måste ha färre och bättre transporter, som dessutom ska gå på drivmedel som är långsiktigt hållbara. Hur hittar vi rätt i drivmedelsdjungeln? Vad händer om vi inte ställer om i tid? Och hur ska hela länet kunna hänga med?

Hitta rätt i drivmedelsdjungeln

För att Sverige ska kunna möta den ökande efterfrågan på förnybara drivmedel på ett hållbart sätt och vara ett föregångsland inom området behöver tillverkningen av inhemskt producerade biodrivmedel öka, liksom produktionen av förnybar el och elfordonsbatterier. Produktion av förnybara drivmedel bidrar även till sysselsättning, friskare luft och hälsa, ökad beredskap och självförsörjning.

Medverkande:
Beatrice Torgnyson Klemme, vd BioDriv Öst, alternativt
Martin Ahrne, vice vd BioDriv Öst

Guldkorn från Jönköpings län

Hur skyndar vi på etableringar av tankstationer för förnybara drivmedel och laddinfrastruktur? Vilka aktörer driver förändringen? Lyssna till goda exempel på aktörer som leder förändringen och ser till så att alla kan köra förnybart – såväl i stad som på landsbygd.

Medverkande:
Niklas Johansson, vd, Tranås Energi AB
Nils Lannefors, vd, HZI Jönköping Biogas AB
Ida Severin, chef Hållbarhet och kommunikation, Länsförsäkringar Jönköping AB

Så skyndar vi på omställningen i Jönköpings län

Jönköpings län har en vision att bli ett klimatsmart plusenergilän, där de fossilfria valen ska vara de enkla valen. Att kunna tanka förnybart och ladda i hela länet ska vara en självklarhet. Det finns dock många utmaningar – fortfarande saknas dessa möjligheter i flera delar av länet. Hur kan vi maxa utbyggnaden av tankstationer för förnybara drivmedel och laddinfrastruktur så att alla kan köra förnybart?

Medverkande:
Jesper Agrelius, projektledare Bridging the Gap och delprojektledare FASTR
Gunilla Nilsson, projektledare FASTR

Utblick 2030 – ett samtal om hur vi nått länets transportmål

Till 2030 ska Jönköpings län ha nått en 75-procentig minskning av utsläppen från transportsektorn jämfört med 2010 års siffror. Vilka frågor ser tre av länets ledande politiker och näringslivsrepresentanter att de drivit för att kunna uppnå dessa mål? Och vilka åtaganden är dagens konferensdeltagare beredda att göra för att förverkliga länets 2030-mål?

Medverkande:
Leif Andersson, (C), förste vice ordförande, nämnden för trafik, infrastruktur och miljö, Region Jönköpings län
Mattias Goldmann, hållbarhetschef, Sweco Sverige AB
Johanna Ljunggren, Sustainability manager, Kinnarps AB
Anna-Carin Magnusson, (S), kommunstyrelsens ordförande, Nässjö kommun
Ida Severin, chef Hållbarhet och kommunikation, Länsförsäkringar Jönköping AB 
Susanne Wahlström, (M), kommunstyrelsens ordförande, Habo kommun
Jonas Willaredt, hållbarhetsdirektör, Husqvarna AB
 

Med reservation för eventuella förändringar.