Talare Plusenergiforum 2020

Här presenterar vi årets talare. Moderator för dagen är Linda von Essen-Sylvén.

 

Jesper Agrelius
Klimat- och energiutvecklare på Länsstyrelsen i Jönköpings län, projektledare för Bridging the Gap, som drivs av Länsstyrelsen, och delprojektledare i FASTR, som drivs av Energikontor Norra Småland.

 

Heidi Andersson
Armbryterskan från Ensamheten som har som mål att tillsammans med sin man Björn Ferry bli planetskötare i världsklass och fossilfri till 2025.
Foto: Andreas Johansson

 

Leif Andersson
Vice ordförande i nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö (C), Region Jönköpings län. I grunden maskiningenjör.

 

Mattias Bodin
Projektledare för Hela RESAN, som drivs av Energikontor Norra Småland. Med bakgrund i miljövetenskap och etik har Mattias bland annat arbetat som projektledare på Jönköpings kommun inom hållbart resande och drivit ett hållbarhetsprojekt i Venezuela.

Ylva Ericsson
Kvalificerad utredare på Trafikanalys, en kunskapsmyndighet för transportpolitiken. Under Coronapandemin har Ylva haft till uppgift att dagligen sammanställa en omvärldsbevakning av effekterna på transportsektorn till följd av Covid -19.
Foto: Ian Johansson
 

Mattias Goldmann
Utsedd till ”Mäktigast i Hållbarhetssverige”, dubbad till riddare av franska regeringen för sitt klimatarbete och tidigare Årets Framtidspolitiker. Mattias är nu hållbarhetschef på Sweco AB och författare till den nya boken ”Klimatsynda!”.

 

Nina Hvitlock
Konsult hållbara transporter, Trivector.

 

Niklas Johansson
Vd, Tranås Energi AB.

 

Nils Lannefors
Vd, HZI Jönköping Biogas AB och Business Development Manager Sweden.

 

Johanna Ljunggren
Sustainability Manager (hållbarhetschef), Kinnarps AB.

 

Anna-Carin Magnusson
Kommunstyrelsens ordförande (S), Nässjö kommun.

 

Gunilla Nilsson
Projektledare FASTR – Snabbare omställning till fossilfria transporter i Jönköpings län, som drivs av Energikontor Norra Småland. Gunilla har mångårig erfarenhet från biogasproduktion och avfallsbranschen, men är övertygad om att alla förnybara drivmedel behövs för att ersätta det fossila.

 

Carlos Pettersson
Verksamhetsledare, Energikontor Norra Småland.

  Markus Robért
Transportforskare och docent på Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik vid KTH och grundare av CERO, ett koncept som hjälper organisationer att hitta ekonomiskt hållbara strategier för att nå uppsatta klimatmål för resor.

Annsofie Sarenäs
Arbetar med strategiska frågor inom miljö och hållbarhet på Tranås kommun. Kommunens samordnare och kontaktperson för projekten Hela RESAN och FASTR.

 

Ida Severin
Chef Hållbarhet och kommunikation, Länsförsäkringar Jönköping AB.

  Therese Silvander
Projektledare Energikontor Norra Småland, nationell koordinator fossilfria transporter för Energikontoren Sverige och projektägare för nationella REDI-projektet som stöttar kommuner, kommunala bolag och regioner med resfria digitala möten. 
  Joakim Toll
Utvecklingsledare, avdelningen för hållbar utveckling, Gislaveds kommun. Avdelningen stödjer kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i arbetet med de strategiska utvecklings- och tillväxtfrågorna, med fokus på kommunens hållbara utveckling (ekologisk, social och ekonomisk).
  Susanne Wahlström
Kommunstyrelsens ordförande (M), Habo kommun.
 

Jonas Willaredt
VP Environment & Sustainability (hållbarhetsdirektör), Husqvarna AB.

  

Moderator: Linda von Essen-Sylvén
Har över 20 års erfarenhet av olika moderatorsuppdrag. Linda har jobbat inom Sveriges Radio, på TV4 samt som kommunikationschef i 15 år och arbetar i dag som kommunikationsstrateg och moderator.